De stem van de jongere

Werkbijeenkomst

Na een inleiding door JongPIT en LAKS, met tien lessen voor hoe je jongeren kunt betrekken bij het maken van beleid, presenteert de gemeente Helmond zich als jeugdvriendelijke stad met de Helmond Hangout. Na de presentaties is er gelegenheid tot het uitwisselen van kennis en informatie in breakoutrooms.

Datum: 
Plaats: 

Online

Organisator: 
SWV Po en Vo; Steunpunt Passend Onderwijs; VNG; NJi
Kosten: 
Gratis
Website: 
Steunpuntpassendonderwijs-povo.nl