Bovenschoolse voorzieningen

Werkbijeenkomst

Deze bijeenkomst over schoolse en bovenschoolse voorzieningen is een moment om je collega's in het land te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Een dag die geheel in het teken staat van het werken in de schoolse of bovenschoolse voorziening. Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is de keynote-spreker.*

*De inschrijflijst is vol, maar inschrijven voor de wachtlijst is nog wel mogelijk.

Datum: 
Plaats: 

Jaarbeurs, Utrecht

Organisator: 
Nederlands Jeugdinstituut; Steunpunt Passend Onderwijs
Tijd: 
10.00 - 16.00 uur
Kosten: 
Gratis
Details-omschrijving: 

Ik meld me aan

Programma

09.30 – 10.00 uur Inloop
10.00 – 11.00 uur Keynote door Iliass el Hadioui
11.00 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.00 uur Vragen stellen aan Iliass el Hadioui
12.00 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 14.00 uur Workshops
15.40 – 16.15 uur Plenaire afsluiting door Iliass el Hadioui

Keynote

Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is onder meer als wetenschappelijk docent verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en auteur van de boeken Switchen en klimmen en Grip op de mini-samenleving. El Hadioui neemt ons mee in de effecten van een diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hij gaat in op het switchgedrag van leerlingen tussen de binnen- en buitenschoolse leefwereld. Vervolgens laat hij zien hoe jongeren, ondanks een mismatch tussen de leefwerelden, veerkracht kunnen ontwikkelen en komen tot geloof in het eigen kunnen. Deze inzichten verrijkt hij met de praktijkvoorbeelden die hij dagelijks tegenkomt in de ondersteuning aan diverse scholen in het land.

Workshops

Onder leiding van trainers van de Transformatieve school, waar El Hadioui programmaleider is, kun je in twee workshoprondes kijken naar verschillende niveaus van de minisamenleving. In deze verdiepende workshops krijg je zicht op hoe je met dit gedachtengoed aan de slag kunt in jouw eigen werk.

Macroniveau – focus op het systeem als stelsel of structuur

In deze reflectiesessie voor onder meer leidinggevenden van de bovenschoolse voorzieningen ligt de focus op het systeem als stelsel of structuur. Je maakt met elkaar een verdiepingsslag op vraagstukken in de eigen werkpraktijk. Met de informatie uit de keynote verdiep je twee overkoepelende thema's: de transformatie van structuren en de transformatie van culturen. Daarbij komen onder meer de volgende begrippen aan de orde: leiderschap, integratieve samenwerking, structuren en interprofessioneel/interdisciplinair werken. Jouw eigen werkpraktijk en inbreng zijn input voor deze reflectiesessie.

Mesoniveau – focus op professioneel-culturele systemen

Op mesoniveau maak je samen de vertaalslag naar de context van de bovenschoolse voorziening. Hoe werk je interdisciplinair met elkaar samen binnen een professionele leergemeenschap? Wanneer ben je een professioneel team en welke professionele cultuur heb je daarvoor nodig?

Microniveau – focus op de mismatch tussen pedagogisch-culturele systemen en professionele repertoires in de klas

De klas of de groep vormt het microniveau. In deze workshop zoom je in op het pedagogische en didactische handelingsrepertoire middels vragen als: Hoe krijg je grip op de minisamenleving en groepsdynamiek in de klas? Hoe ga je de interactie met je leerlingen aan?

Voor wie?

Medewerkers van schoolse en bovenschoolse voorzieningen, zoals docenten, leerlingbegeleiders, leidinggevenden, ondersteuningscoördinatoren en jeugdhulpverleners.

Inschrijving

Het maximumaantal deelnemers is ondertussen bereikt. Je kan je nog aanmelden voor de wachtlijst. Zodra er vrije plekken ontstaan op de deelnemerslijst, zullen wij de personen op de wachtlijst in volgorde van aanmelding een plaats op de deelnemerslijst aanbieden.

Ik meld me aan