Boemerangbeleid: paradoxale denk- en handelingspatronen leren (h)erkennen en doorbreken

Webinar

Sharon Stellaard vertelt over de belangrijkste bevindingen uit haar promotieonderzoek die de bestuurlijke weerbarstigheid en de paradoxale denk- en handelingspatronen bloot leggen. Hoe komt het dat met elke beleidshervorming de oude problemen terugkeren, het beleid complexer wordt en de uitvoering duurder wordt? En dat alles zonder wezenlijke verandering voor kinderen, jongeren en gezinnen. Wat kun je hier als uitvoerend professional, beleidsmaker of bestuurder tegen doen?

Datum: 
Plaats: 

Online

Organisator: 
Kenniswerkplaats Jeugd Friesland, Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en Complexe Problemen
Kosten: 
Gratis
Website: 
Awtjf.nl