Bijeenkomst Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid

Werkbijeenkomst

In aansluiting op het eerste Nederlandse congres Schoolaanwezigheid in november 2023 organiseert het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid (KNSA) deze bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is om met schoolaanwezigheid de slag te gaan. Naast de presentatie van onderzoek zijn er diverse workshops met praktijkvoorbeelden en over het verder activeren van de kennisdeling in het netwerk.

Datum: 
Plaats: 

Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ  Utrecht

Organisator: 
Nederlands Jeugdinstituut; Steunpunt Passend Onderwijs; Ingrado; regio Twente
Tijd: 
13.00 - 16.30 uur
Kosten: 
Gratis
Details-omschrijving: 

Ik meld me aan

Schoolaanwezigheid

Schoolaanwezigheid betekent dat elk kind zich op basis van eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het kunnen deelnemen aan onderwijs, in welke vorm of op welke plek dan ook, is een belangrijke voorwaarde. Vertrekpunt is een positief pedagogisch schoolklimaat waar alle leerlingen zich welkom, veilig en gehoord voelen. En waar onderwijs en soms ook zorg op hun behoeften worden afgestemd.

Lees meer over het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid

De bijeenkomsten van het Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid worden gefaciliteerd door het NJi in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs, Ingrado en regio Twente. 

Programma

13.00 uur: Ontvangst
13.15 uur: Inleiding met terugblik op het congres, de publicatie Aan de slag met schoolaanwezigheid en een introductie van het netwerk
13.30 – 14.15 uur: Presentatie van de resultaten van het onderzoek Grip op geoorloofd verzuim door Inge Verstraete en Marije de Wit. Ook vertellen zij over hoe het onderzoeksproces bijgedragen heeft aan draagvlak bij de scholen voor schoolaanwezigheid
14.15 – 14.40 uur: Pauze
14.40 – 16.30 uur: Twee workshoprondes en een korte pauze

Workshops

A. Praktijkvoorbeeld Zuid-Kennemerland: geleerde lessen

Inge Verstraete en Marije de Wit gaan in deze workshop dieper in op hun onderzoekspresentatie Grip op geoorloofd verzuim, met meer geleerde lessen over implementatie en draagvlak. Met veel ruimte voor eigen ervaringen en vragen van de deelnemers. 

B. Kennisnetwerk 2.0: verder bouwen aan een interactief netwerk voor kennisdeling

Er is veel belangstelling om met schoolaanwezigheid actief aan de slag te gaan. Dat levert de nodige vragen op. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen in het veld met ervaring en kennis hierover. Onze droom: een gezamenlijk gedragen netwerk waar vraag en aanbod bij elkaar komen. De inbreng van de deelnemers is daarbij onmisbaar: wat wil je aan kennis halen en wat kun je brengen?

C. Onderzoek: welke vragen doen ertoe?

In deze sessie inventariseren we welke onderzoeksvragen er bij de deelnemers leven rondom schoolaanwezigheid en hoe we die kunnen operationaliseren. Bijvoorbeeld: in de uitvoering werken we vooral met interventies voor individuele kinderen of voor alle leerlingen. Maar wat kun je doen in de klas? Ook brainstormen we over de plek van wetenschappelijk onderzoek binnen het netwerk.

D. Hoe te starten met schoolaanwezigheid in jouw regio?

In deze workshop staan twee praktijkvoorbeelden uit Rotterdam en Bergen op Zoom centraal. Hoe hebben zij de eerste stappen gezet om schoolaanwezigheid in hun regio op de kaart te zetten? We delen ervaringen, geleerde lessen en dilemma's. Met ook ruimte voor inbreng van ervaringen van deelnemers uit de eigen regio.