Aandachtsfunctionarissen

Learn and share bijeenkomst

Tijdens deze dag voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling wordt dieper ingegaan op de verschillende vaardigheden die deze functie vraagt. Bijvoorbeeld het integreren van de gezinsprofielen in de meldcode en het coachen en adviseren van collega's over signaleren en het gesprek met de cliënt. Ook het komen tot een gedegen analyse en nieuwe tools komen aan bod.

Datum: 
Plaats: 

Utrecht

Organisator: 
Het LOCK; TIMM Consultancy
Kosten: 
335 euro (inclusief BTW)
Website: 
Timmconsultancy.nl