Producten en diensten

Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling (kinderdagverblijven)

Instrument verbetering kwaliteit kinderdagverblijven

Steeds meer kinderen gaan naar kinderdagverblijven of peuterspeelzalen. Door deze explosieve groei krijgt de kinderopvang nieuwe taken, die leiden tot andere kwaliteitseisen. Om de kwaliteit van kinderdagverblijven te evalueren en beoordelen heeft het Nederlands Jeugdinstituut het instrument 'Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling' ontwikkeld. Dit is een praktisch instrument dat veel inzicht verschaft in het reilen en zeilen van uw kinderdagverblijf, met onder andere vragenlijsten, scorelijsten en observatieschema's

Kenmerken van het instrument

Met de 'Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling' kunt u de kwaliteit van uw kinderdagverblijf verbeteren. Het instrument:

 • brengt kwaliteitsaspecten in kaart, waaronder de volwassene-kindinteractie, de speelleeromgeving en het dagschema;
 • levert eenvoudige kwaliteitsindicatoren op een vijfpuntsschaal;
 • kan door pedagogisch medewerkers worden gebruikt voor zelfevaluatie;
 • kan door locatiemanagers, pedagogisch stafmedewerkers en trainers worden gebruikt als instrument voor coaching en beoordeling;
 • is een bewerking van het Amerikaanse 'Program Quality Assessment' (PQA), een betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde beoordeling van educatieve programma's;
 • sluit aan bij actuele beleidsontwikkelingen, zoals de wet 'Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie' (OKE).

Eenzelfde instrument voor zelfevaluatie, coaching en beoordeling is beschikbaar voor peuterspeelzalen en groep 1 en 2 van het basisonderwijs.

Aan de slag

Het instrument 'Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling' is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U kunt het kosteloos downloaden van deze website. Tevens kunt u het instrument bestellen als een handzaam boekje.


Titel:
Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling (kinderdagverblijven). Instrument verbetering kwaliteit kinderdagverblijven
Auteur:
Boon-van Duyn, A. en N. Brandenbarg-Klaassen (red.)
Jaar:
Type:
Boek
Omvang:
72 pagina's
Prijs:
€ 10,25 (excl. verzendkosten)
Zelfevaluatie Coaching en Beoordeling (kinderdagverblijven)

Download de publicatie

Publicatie bestellen

Uw bestelling wordt verwerkt door Buro Extern. Uw gegevens worden gedeeld met Buro Extern om de afhandeling van uw bestelling mogelijk te maken. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Met vragen over uw bestelling kunt u terecht bij:

 • Buro Extern
 • Berenkoog 11
 • 1822 BH Alkmaar
 • bestelling@extern.nl
 • (072) 567 00 00
 • (072) 567 00 15

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies