• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Partners

Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met meerdere instanties die strijden tegen schooluitval:

PO-Raad

PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs.

VO-Raad

VO-raad is de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs.

Gedragswerk

Gedragswerk is een project met sparringpartners, gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Doel: bevorderen samenwerking aanpak leerlingen die (nog niet) thuiszitten.

Ingrado

Ingrado is de Landelijke brancheorganisatie voor leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het ministerie van OCW geeft informatie over schooluitval op: 

Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

Foto Vincent  Fafieanie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.