• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Voortijdig schoolverlaten en verzuim

Links


 • Gedragswerk

  Gedragswerk is een door het Ministerie van OCW mogelijk gemaakt project dat de samenwerking in de aanpak van leerlingen met gedragsproblemen wil bevorderen. Met als gewenst resultaat een vermindering van het aantal leerlingen dat niet het passend onderwijs krijgt dat zij nodig hebben en waarop zij recht hebben.
  www.gedragswerk.nl


 • Ingrado

  Ingrado is de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten (RMC-functie). Op de website vindt u actuele informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten en antwoorden op veelgestelde vragen.
  www.ingrado.nl


 • Onderwijs

  Informatie over primair, voortgezet en beroepsonderwijs, zoals kamerstukken, wet- en regelgeving, persberichten
  www.rijksoverheid.nl/themas/onderwijs-en-wetenschap


 • Passend onderwijs

  Passend onderwijs maakt het voor elke leerling mogelijk optimaal gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen en alle ondersteuning die daarbij nodig is. De website biedt informatie voor alle betrokkenen.
  www.passendonderwijs.nl


 • Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

  Nederland is verdeeld in 39 RMC regio's. Elke RMC-regio heeft een contact-gemeente die de melding en registratie van voortijdige schoolverlaters coördineert en die zorgdraagt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs.
  www.rmcnet.nl


 • Rijksoverheid: Voortijdig schoolverlaten

  Informatiesite van de Rijksoverheid over het onderwijsachterstandenbeleid en de uitvoering voor beleidsmakers en uitvoerders in scholen, schoolbesturen en gemeenten.
  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv

Vragen?

Vincent Fafieanie is contactpersoon.

Foto Vincent Fafieanie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.