• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Scheiding

Instrumenten

Voor zover bekend zijn er geen instrumenten die zich specifiek richten op de gevolgen van een scheiding voor kinderen of op de opvoedsituatie.

Nieuwe gezinssituatie

Na een scheiding ontstaat er een nieuwe gezinssituatie. Het kind gaat bijvoorbeeld bij zijn vader of moeder en eventuele stiefouders wonen. Het kan voor professionals van belang zijn om kenmerken van deze nieuwe gezinssituatie in beeld te brengen: bijvoorbeeld de opvoeding, de onderlinge relaties in het gezin of de gezinsbelasting. Hiervoor zijn verschillende instrumenten beschikbaar. Om de opvoeding in een gezin in kaart te brengen, kan bijvoorbeeld de 'Schaal voor Ouderlijk Gedrag' (SOG) worden afgenomen. Een instrument dat de onderlinge relaties in een gezin meet, is  de 'Familie Relatie Test' (FRT). Ook zijn er instrumenten die zich richten op de gezinsbelasting, zoals de 'Nijmeegse Ouderlijke Stress Index' (NOSI), de 'Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie' (NVOS) en de 'Vragenlijst voor Gezinsproblemen' (VGP). De genoemde instrumenten richten zich echter niet specifiek op gescheiden gezinnen. Zij kunnen dus wel de gezinssituatie bij vader en/of moeder in kaart brengen, maar meestal niet de dynamiek tussen beiden.

Bovenstaande instrumenten zijn geselecteerd uit de databank Instrumenten.

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies