Beslissen over hulp

Randvoorwaarden

Goede besluitvorming hangt niet alleen af van de individuele professional. Organisaties moeten randvoorwaarden scheppen voor zorgvuldig beslissen. Randvoorwaarden zoals:

  • heldere visie op een goede kwaliteit van professioneel handelen;
  • visie geconcretiseerd in beleid dat maatregelen, middelen en kwaliteitseisen beschrijft; 
  • concreet en uitvoerbaar beleid, breed gedragen door medewerkers en goed ingebed in het primaire proces; 
  • fysiek veilige plek voor hulpverleners: zij hoeven niet bang te zijn dat ouders of kinderen hen zullen bedreigen of aanvallen. 
  • organisatorische steun richting medewerkers in beslissingen die zij nemen. Neem bijvoorbeeld belangrijke beslissingen in overleg met een teamleider of gedragswetenschapper.

Meer informatie

Berge, I.J. ten (2011) Zicht op veiligheid in de jeugdzorg: Kwaliteit van besluitvorming in onveilige opvoedsituaties in: 'Kwaliteit in Zorg', 2011, nummer 4, p. 10-13.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies