• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Gedragsproblemen

Onderwijs

Veel kinderen met gedragsproblemen hebben een moeizame schoolloopbaan. Deze begint soms al in de kleuterperiode. Problemen bij het zich eigen maken van bepaalde vaardigheden leiden bijvoorbeeld tot negatief aandacht vragen of tot onzekerheid en angst. Lastig gedrag is met name een probleem als het een onderwijsbelemmering vormt voor leerlingen en leerkrachten. Dat wil zeggen dat de leerprestaties van het kind zelf achterblijven, hun onderwijsloopbaan minder succesvol verloopt of de docent en de klas er last van hebben.

Gedragsproblemen en schooluitval

Gedragsproblemen kunnen leiden tot minder goede onderwijsresultaten en tot schoolverzuim. Schoolverzuim en slechte schoolprestaties zijn belangrijke voorspellers van schooluitval. De gevolgen van langdurig ongeoorloofd schoolverzuim of thuiszitten zijn groot op de korte termijn - kinderen gaan zich vervelen en hebben beperkt contact met leeftijdgenoten - én op de lange termijn - deze jeugdigen hebben een slechtere arbeidsmarktpositie en slechtere gezondheid.

Signaleren en effectieve aanpak

Het is van belang dat scholen aandacht hebben voor het signaleren van gedragsproblemen en een effectieve aanpak van gedragsproblemen op verschillende niveaus. Zoals bij alle kinderen, gaat het ook bij de benadering van kinderen met gedragsproblemen om aansluiten bij wat ze nodig hebben, om het uitbuiten van talenten en mogelijkheden.

Handvatten voor de onderwijsprofessional

Deze onderwijspagina's bieden een overzicht van wat er bekend is over gedragsproblemen en gedragsstoornissen binnen het onderwijs en biedt handvatten voor de onderwijsprofessional. Hieronder leest u de vragen en aspecten die aan bod komen.

Lees meer
Vragen?

Inge Bastiaanssen is contactpersoon.

Foto Inge  Bastiaanssen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies