• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Pleegzorg

Ontwikkelingen

Actieplan Pleegzorg

Het Actieplan Pleegzorg is bedoeld om de ambities van de Jeugdwet op het gebied van pleegzorg waar te maken.
Het plan omvat vier actielijnen:

 • Continuïteit en stabiliteit, ook na het 18e jaar
 • Toerusten van pleegouders
 • Werven en screenen van pleegouders
 • De positie van pleegzorg als vorm van jeugdhulp

Het actieplan is opgesteld door Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. Het is gebaseerd op vragen en moties van meerdere Kamerleden en knelpunten uit het veld. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III staat dat het kabinet het Actieplan Pleegzorg 'voortvarend' gaat uitvoeren.

Jeugdhulp in gezinsvormen

De Jeugdwet geeft gemeenten de opdracht om ervoor te zorgen dat kinderen 'zo thuis mogelijk' kunnen opgroeien. 'Jeugdhulp in gezinsvormen' maakt dat mogelijk. Jeugdhulp in gezinsvormen varieert van preventieve inzet van sociale steun door een steungezin tot opvang in een pleeggezin of gezinshuis.

Maar hoe kunnen gemeenten jeugdhulp in gezinsvormen, zoals verankerd in de Jeugdwet, in beleid vertalen? Om ze hierin te ondersteunen, begon in het najaar van 2016 het traject Jeugdhulp in gezinsvormen. In dat traject formuleerde een 'vrijdenkersgroep' van onder andere pleeg- en gezinshuisouders, zorgaanbieders, wetenschappers en gemeenteambtenaren vijf ontwikkelpunten voor gemeenten. Die zijn beschreven in de handreiking 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen'.

 • Ontwikkelpunt 1: Neem met elkaar verantwoordelijkheid en bepaal het parcours
 • Ontwikkelpunt 2: Creëer ontwikkelruimte en werk samen aan innovatie
 • Ontwikkelpunt 3: Verbind informele sociale steun met jeugdhulp in gezinsvormen
 • Ontwikkelpunt 4: Zorg voor een sterke ondersteuningsstructuur en doe wat werkt
 • Ontwikkelpunt 5: Zorg voor eenvoud en duidelijkheid in regels en financiën

Het traject 'Jeugdhulp in gezinsvormen' is een initiatief van de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ondersteuning

In aanvulling op de handreiking kunnen gemeenten ondersteuning krijgen van het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen bij het toepassen in beleid en praktijk van de handreiking.

Vragen?

Stefanie Abrahamse is contactpersoon.

Foto Stefanie Abrahamse
Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met:
 • Kinderpostzegels

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies