Pleegzorg

Ontwikkelingen

Actieplan Pleegzorg

Het Actieplan Pleegzorg is bedoeld om de ambities van de Jeugdwet op het gebied van pleegzorg waar te maken.
Het plan omvat vier actielijnen:

  • Continuïteit en stabiliteit, ook na het 18e jaar
  • Toerusten van pleegouders
  • Werven en screenen van pleegouders
  • De positie van pleegzorg als vorm van jeugdhulp

Het actieplan is opgesteld door Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie. Het is gebaseerd op vragen en moties van meerdere Kamerleden en knelpunten uit het veld. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III staat dat het kabinet het Actieplan Pleegzorg 'voortvarend' gaat uitvoeren.

Jeugdhulp in gezinsvormen

De Jeugdwet geeft gemeenten de opdracht om ervoor te zorgen dat kinderen 'zo thuis mogelijk' kunnen opgroeien. 'Jeugdhulp in gezinsvormen' maakt dat mogelijk. Jeugdhulp in gezinsvormen varieert van preventieve inzet van sociale steun door een steungezin tot opvang in een pleeggezin of gezinshuis.

Ondersteuning

In aanvulling op de handreiking kunnen gemeenten ondersteuning krijgen van het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen bij het toepassen in beleid en praktijk van de handreiking.

Vragen?

Yamuna Ditters is contactpersoon.

Foto Yamuna  Ditters

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies