• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Scheiding

Partnerrelatie

Redenen om te scheiden hebben meestal te maken met de relatie tussen de levenspartners.

Relationele problemen

De drie belangrijkste redenen dat levenspartners uit elkaar gaan zijn is omdat iemand anders in het spel is, het op elkaar uitgekeken zijn en botsende karakters (Onderzoek Gezinsvorming CBS 2008). Dat tegenwoordig deze relationele problemen eerder een reden voor scheiding zijn, heeft volgens deze onderzoekers te maken met de grotere maatschappelijke acceptatie van scheiding.

Contact tussen ex-partners

Na het verbreken van de relatie en het vertrek uit de gezamenlijke woning houden de meeste ex-partners contact. Ongeveer de helft heeft het eerste jaar na het beëindigen van de relatie een redelijk tot goed contact. Mannen zijn hier wat positiever over dan vrouwen: een op de vijf mannen noemt het contact slecht, tegen ruim een kwart van de vrouwen. Naarmate de periode na de scheiding langer is, neemt het contact tussen ex-partners af. Thuiswonende kinderen zijn van invloed op de mate van contact. Van de ex-partners die ten tijde van de breuk geen thuiswonende kinderen hadden, heeft een op de drie geen contact meer met elkaar. Bij de ex-partners met kinderen geldt dit voor een op de vijf. Opvallend is dat wanneer er nog contact is, dat contact in een derde van de gevallen slecht is (Onderzoek Gezinsvorming CBS 2008). Zie ook: Opvoeden.

Scheiding aanvragen

Partners kunnen samen de beëindiging van hun huwelijk aanvragen bij de rechter. In dat geval wordt vaak gebruik gemaakt van mediation: bemiddeling door een daarin erkende gespecialiseerde hulpverlener of advocaat. Deze helpt bij het maken van afspraken over de afhandeling van de scheiding. Uiteindelijk moet een advocaat het formele verzoek tot scheiding bij de rechter indienen. Ook kunnen partners ieder een eigen advocaat inschakelen (Clement e.a. 2008). Zie voor meer informatie over het aanvragen van een scheiding de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bronnen

  • Clement, C., C. van Egten, S. de Hoog (2008), 'Nieuwe gezinnen. Scheidingen en de vorming van stiefgezinnen'. E-Quality.
  • Graaf, P.M. de en M. Kalmijn (2001), 'Scheidingsmotieven in Nederland sinds de jaren vijftig'.
  • Graaf, A. de (2005), 'Scheiden: motieven, verhuisgedrag en aard van de contacten', in: Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2005. Den Haag, Centraal Bureau voor de Statistiek.
  • Informatie over onderwerp Scheiden op website ministerie VenJ.
Vragen?

Roos Kooijman is contactpersoon.

Foto Roos  Kooijman

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.