• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Overgewicht

Risicofactoren

 • Te weinig beweging
 • Ongezond voedingspatroon (niet ontbijten, veel ongezonde tussendoortjes, veel frisdrank, veel suiker, en veel verzadigde vetten)
 • Erfelijke aanleg
 • Een te hoog gewicht van moeder tijdens de zwangerschap
 • Roken tijdens de zwangerschap
 • Een te laag of te hoog geboortegewicht 
 • Onvoldoende slaap
 • Een omgeving die stimuleert om veel te eten en weinig te bewegen
 • Te lang (meer dan 2 uur per dag) televisie kijken en/of de computer gebruiken
 • Een buurt waarin nauwelijks plaats is om buiten te spelen
 • Reclame die aanzet tot ongezond eten
 • Frisdrank- en snackautomaten op school
 • Het gezin heeft een lagere sociaaleconomische status

Lees meer over de risicofactoren voor overgewicht.

Beïnvloedbare factoren

In de risicofactoren kun je een onderscheid maken tussen beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare factoren. Laatste zijn factoren die vaststaan, die niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn met behulp van een interventie. Het gaat hier bijvoorbeeld om erfelijke aanleg of sociaaleconomische status. Voor een professional die werkt met kinderen met overgewicht of die een interventie wil ontwikkelen voor deze kinderen, zijn vooral de beïnvloedbare factoren interessant. Twee belangrijke beïnvloedbare factoren zijn de mate waarin het kind beweegt en het voedingspatroon. Deze factoren zijn bij wijze van spreken de knoppen waaraan een professional kan draaien om overgewicht te voorkomen of te verminderen. 

Van kennis naar praktijk

Hoe vertaalt een professional de kennis over beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare factoren naar de praktijk? Een interventie ter preventie of vermindering van overgewicht heeft de meeste kans van slagen wanneer de professional:

 • alle beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare factoren in kaart brengt die overgewicht veroorzaken, in stand houden, verergeren of verzwakken;
 • doelen stelt die rechtstreeks verband houden met de beïnvloedbare risico- en beschermende factoren van overgewicht (bijv. het bevorderen van een gezond eetpatroon en meer beweging);
 • methodieken gebruikt waarvan bewezen is dat die de risicofactoren van overgewicht verminderen en de beschermende factoren vergroten (bijv. een integrale aanpak van voeding, beweging en opvoeding; ouders betrekken bij de interventie). 

Bronnen

 • Kist-van Holthe, J.E. et al. (2012). Richtlijn: Overgewicht. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg.
 • Mil, E. van, & Struik, A. (2015). Overgewicht en obesitas bij kinderen. Verder kijken dan de kilo’s. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
Vragen?

Ria Schouten - de Vos is contactpersoon.

Foto Ria Schouten - de Vos

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.