• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Overgewicht

Cijfers

Kerncijfers

In 2016 heeft 15,6 procent van de 12-18 jarigen overgewicht. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een stijging van ruim 4,5 procent.  Onder kinderen van 4-12 jaar heeft in 2016 11,9 procent last van overgewicht. Onder deze leeftijdsgroep is er sprake van een lichte daling ten opzichte van 2015. Toen ging het om 12,2 procent.

Ook het percentage jongeren van 12-18 jaar met ernstig overgewicht is gestegen. Ernstig overgewicht komt in 2016 bij 2,8 procent van de 12-18 jarigen voor. In 2015 ging het om 2 procent. Onder de 4-12 jarigen is het percentage kinderen met ernstig overgewicht gedaald van 3,9 procent in 2015 naar 3,6 procent in 2016. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017).

Onderzoek onder scholieren

In het HBSC-onderzoek 2013 (Health Behavior in School-aged Children) is aan jongeren gevraagd of ze naar hun mening overgewicht hebben. 37 procent van de middelbare scholieren vindt zichzelf te dik. Wanneer afgegaan wordt op de BMI hebben jongens iets vaker last van overgewicht. Wanneer echter de jongeren zelf bevraagd wordt of ze zichzelf te dik vinden is het percentage die dat vindt significant hoger onder de meisjes. 48 procent van de meisjes vindt zichzelf te dik. Bij de jongens gaat het om 26 procent.

Laatst bewerkt: 2 mei 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Vragen?

Marjolein Wiegman is contactpersoon.

Foto Marjolein  Wiegman

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies