Overgewicht

Cijfers

Kinderen en jongeren met overgewicht

In 2018 had bijna 11,9 procent van de 4- tot 12-jarigen en 11,6 procent van de 12- tot 16-jarigen overgewicht. In beide groepen was ten opzichte van 2017 sprake van een daling; toen ging het om respectievelijk 13,1 procent en 12,6 procent van de kinderen in de betreffende leeftijdsgroep.

Onder 16- tot 20-jarigen is echter sprake van een stijging van het aantal jongeren met overgewicht. In 2018 ging het om 15,5 procent. Een jaar eerder betrof het 14,3 procent van de jongeren in deze leeftijdsgroep.

Ook het percentage kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 en 12 tot 16 jaar met ernstig overgewicht is licht gedaald. Ernstig overgewicht kwam in 2018 voor bij 3,4 procent van de 4- tot 12-jarigen en 1,6 procent van de 12- tot 16-jarigen. In 2017 ging het om respectievelijk 3,3 procent en 2,9 procent.

In de leeftijdsgroep 16 tot 20 jaar is een stijging te zien van het aantal jongeren dat kampt met ernstig overgewicht. In 2017 betrof het 1,8 procent van de jongeren. In 2018 was dit gestegen naar 2,3 procent van de 16- tot 20-jarigen. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Onderzoek onder scholieren

In het HBSC-onderzoek 2017 (Health Behavior in School-aged Children) is aan jongeren gevraagd of ze naar hun mening overgewicht hebben. 33,8 procent van de middelbare scholieren en 26,7 procent van de basisschoolleerlingen vond zichzelf te dik. Meisjes vonden zich vaker te dik dan jongens. Bij de meisjes in het voortgezet onderwijs ging het om 44,8 procent en bij jongens om 26,7 procent. In het basisonderwijs ging het om respectievelijk 31,3 procent en 22,1 procent. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn significant.

Wanneer afgegaan werd op de BMI waren de percentages aanzienlijk lager en hadden jongens iets vaker last van overgewicht. Bij jongens in het voortgezet onderwijs ging het om 10,9 procent met overgewicht en bij meisjes om 8,3 procent. In het basisonderwijs waren de percentages vergelijkbaar, met 10,9 procent van de jongens en 8,6 procent van de meisjes (Stevens en anderen, 2018).

Laatst bewerkt: 29 maart 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Vragen?

Marjolein Wiegman is contactpersoon.

Foto Marjolein  Wiegman

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies