• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Scheiding

Ouderschap Blijft: methodiek voor omgangsbemiddeling en -begeleiding

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft samen met jeugdhulpinstellingen een methodiek ontwikkeld voor omgangsbemiddeling en -begeleiding. De methodische visie van Ouderschap Blijft biedt een verbinding van lichte naar zwaardere hulp, zodat er een professioneel model ontstaat dat toepasbaar is bij zowel aanbieders van jeugdhulp als in de vrij toegankelijke zorg van het Centra voor Jeugd en Gezin of het wijkteam. Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt de Vereniging Ouderschap Blijft bij het verder ontwikkelen, verspreiden en onderzoeken van de methodiek.

Methodiek omgangsbegeleiding

Omgangsbegeleiding is begeleide omgang met ouders en kinderen en bemiddeling tussen ouders bij scheiding. Het helpt ouders om onderlinge afspraken te maken over gedeeld ouderschap. Het belang van het kind en zijn recht op omgang met beide ouders staan daarbij centraal. De methodiek is bedoeld voor ouders die lichte hulp nodig hebben bij een Centrum voor Jeugd en Gezin of wijkteam, maar ook voor ouders die begeleiding opgelegd hebben gekregen door de rechter of door de jeugdbescherming. In de contacten wordt gewerkt aan communicatieherstel tussen beide ouders en indien nodig aan contactherstel tussen uitwonende ouder en kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mediationtechnieken, oplossingsgerichte technieken, motiverende gespreksvoering, betrekken van het netwerk en psycho-educatie.

Video

Deze video van de vereniging 'OKK Ouderschap Blijft' laat zien hoe de methodiek in de praktijk wordt toegepast.

Collectieve kennisontwikkeling

De organisaties die Ouderschap Blijft uitvoeren, participeren in de Vereniging OKK Ouderschap Blijft. Inmiddels hebben zich veertien organisaties als lid aangemeld bij de vereniging: Juzt, Jeugdformaat, Horizon, Lindenhout, Jarabee, Youké, Parlan, Pactum, Kompaan en De Bocht, Combinatie Jeugdzorg, De Wering, Kontext, Stek Jeugdhulp en Altra. De vereniging heeft als doel de ontwikkelde kennis over omgangsbemiddeling en -begeleiding met gezamenlijke inspanning te blijven delen en door ontwikkelen. Gezamenlijk dragen de uitvoerders van de methodiek dus zorg voor collectieve kennisontwikkeling: doorontwikkeling, verspreiding, onderzoek en communicatie. Het Nederlands jeugdinstituut verzorgt de inhoudelijke projectleiding.

Voor wie?

De methodiek is beschikbaar voor organisaties die te maken hebben met kinderen en ouders tijdens en na een echtscheiding, zoals organisaties voor jeugd en opvoedhulp, wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin en andere organisaties voor lokaal preventief jeugdbeleid, zoals algemeen maatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg.

Organisaties die Ouderschap Blijft willen gaan uitvoeren, worden lid van de vereniging. Er is een training beschikbaar voor het opleiden van hulpverleners en ondersteunende disciplines (bijvoorbeeld gedragswetenschapper, werkbegeleider). Na het volgen van de training zijn de deelnemers in staat de methodiek Ouderschap Blijft uit te voeren zoals deze bedoeld is.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.ouderschapblijft.nl.

Advies en ondersteuning

Wilt u aan de slag met Ouderschap blijft of heeft u andere vragen over deze methodiek?

Foto Marianne  Berger

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.