• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
ADHD

Oorzaken

Het is niet mogelijk om duidelijke oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan van ADHD. Wel is bekend dat erfelijkheid een grote rol speelt: genen zijn bepalend voor de hersenontwikkeling van een kind en daarmee ook voor het ontstaan van ADHD. Maar er is niet een enkel gen dat tot ADHD leidt. De hersenen van kinderen en volwassenen met ADHD zien er anders uit dan bij de meeste mensen en ze functioneren ook anders.

Omgeving

Of zich bij een kind met genetische aanleg ook werkelijk ADHD ontwikkelt, hangt sterk samen met invloeden uit de omgeving. Roken en alcohol drinken tijdens de zwangerschap vergroten de kwetsbaarheid van het ongeboren kind voor de genetische factor. Maar ook de woonsituatie en ingrijpende gebeurtenissen, zoals huiselijk geweld of scheiding van de ouders, maken een kind meer vatbaar voor het ontwikkelen van ADHD-problemen.

Opvoeding

De opvoeding kan een stempel drukken op de manier waarop ADHD tot uiting komt in gedrag. Wanneer ouders en andere opvoeders op een goede manier omgaan met hun kind met ADHD, dan kunnen de negatieve gevolgen van druk gedrag beperkt blijven.

ADHD en andere problemen

Veel kinderen en jongeren met ADHD hebben ook andere problemen of stoornissen die hun dagelijks functioneren beïnvloeden. Een kind met ADHD heeft een verhoogde kans op gedragsstoornissen, antisociaal gedrag, drugsgebruik, slaapproblemen, persoonlijkheidsproblemen, angst en andere emotionele problemen. Daarom is goed diagnostisch onderzoek nodig, om vast te stellen wat er precies aan de hand is.

Meer informatie over oorzaken van ADHD bij kinderen en jongeren vindt u in: Oorzaken van ADHD.

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

Foto Gert van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.