• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Multiprobleemgezinnen

Risicofactoren

In de literatuur is weinig bekend over specifieke factoren voor het ontstaan en voortbestaan van multiprobleemgezinnen. Wel is bekend dat het complex aan problemen waarmee multiprobleemgezinnen te kampen hebben vaak van de ene generatie op de volgende wordt overgedragen. De vraag is dan ook: Wat zijn risicofactoren voor gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen in multiprobleemgezinnen?

Risicofactoren voor gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Als een kind opgroeit in een gezin met meerdere en complexe problemen op een aantal terreinen, bestaat er een groter risico dat het kind gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen krijgt. Het is hierbij nauwelijks van belang om welke (combinaties van) risicofactoren het gaat, het aantal risicofactoren bepaalt de kans dat er problemen optreden. De kans op de aanwezigheid van een probleem is meer dan 30 procent wanneer er ten minste vier risicofactoren aanwezig zijn bij of in de directe omgeving van het kind.

Risicofactoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van jongeren en kinderen zijn:

Sociaaleconomische status (SES):

 • laag opleidingsniveau van de ouder(s)
 • armoede 
 • werkloosheid onder de ouder(s)
 • ongunstige buurt (op basis van SES van de bewoners)

Gezinssamenstelling en opvoeden:

 • alleenstaand ouderschap
 • tienermoederschap
 • behoren tot een etnische minderheid (niet-westers)
 • ongunstig opvoedingsgedrag
 • huiselijk geweld

Gezondheid en verslaving van de ouders:

 • langdurige aandoening of handicap
 • emotionele problemen
 • verslavingsproblematiek (alcohol-, drugs-, of gokverslaving)

Gezondheid en temperament van de kinderen:

 • langdurige aandoening of handicap
 • zwakbegaafdheid
 • laag geboortegewicht
 • moeilijk temperament

Meer informatie

Meer uitgebreide informatie vindt u in: Kenmerken en risicofactoren van multiprobleemgezinnen

Vragen?

Inge Bastiaanssen is contactpersoon.

Foto Inge Bastiaanssen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.