Multiprobleemgezinnen

Definitie

Een multiprobleemgezin is een gezin van minstens één volwassene en één kind van 0 tot 18 jaar dat langdurig kampt met een combinatie van problemen op verschillende gebieden. In hoofdzaak gaat het om:

  • problemen op sociaal economisch gebied;
  • problemen op psychosociaal gebied bij de volwassene(n);
  • problemen op psychosociaal gebied bij de jeugdige(n).

De problemen zijn chronisch, complex en met elkaar verweven en ze gaan vaak van de ene generatie op de andere. Daarnaast hebben deze gezinnen vaak problemen met hulpverlenende instanties.

Er zijn ook gezinnen met meervoudige problematiek die niet meteen multiprobleemgezinnen zijn. In een gezin kunnen verschillende problemen tegelijk spelen, maar we spreken pas van een multiprobleemgezin wanneer de problemen langere tijd spelen, en wanneer het gezin niet goed meewerkt aan begeleiding en hulp.

Bron

  • Kann-Weedage, D., Zoon, M., Addink, A., van Boven, J., Berger, M. & de Wilde, E.J. (2017). Aantal en kosten van multiprobleemgezinnen in Almelo. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
Vragen?

Anne Addink is contactpersoon.

Foto Anne  Addink

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies