Multiprobleemgezinnen

Instrumenten

Instrumenten die speciaal bedoeld zijn om de problemen in multiprobleemgezinnen als geheel in kaart te brengen zijn de Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders (VGFO) en de Vragenlijst voor Gezinsproblemen (VGP). Daarnaast bestaan er vragenlijsten om specifieke problemen in gezinnen in kaart te brengen, bijvoorbeeld de Nijmeegse vragenlijst voor de opvoedingssituatie binnen het gezin. 

Bovenstaande instrumenten zijn geselecteerd uit de databank Instrumenten.

Vragen?

Anne Addink is contactpersoon.

Foto Anne  Addink

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies