Licht verstandelijk beperkte jeugd

Cijfers

Aantal kinderen met een lichte verstandelijke beperking

Hoeveel kinderen en jongeren precies een lichte verstandelijke beperking hebben, kan alleen geschat worden. Exacte cijfers zijn niet bekend, en het aantal hangt ook af van de definitie. Stoll e.a. (2004) hebben schattingen gedaan op basis van het percentage kinderen en jongeren met een bepaald IQ, het voorkomen van beperkte sociale redzaamheid en aanvullende problemen, en op basis van zorgcijfers uit 2002. Zij komen tot de volgende cijfers:

  • Zo'n 439.000 kinderen en jongeren hebben een IQ-score van 50-85 (uitgaande van het aantal 5- tot 18-jarigen in Nederland en van het gegeven dat 15 procent van de bevolking een IQ score heeft van 50-85).
  • 313.300 van hen hebben een lichte verstandelijke beperking, inclusief beperkte sociale redzaamheid
  • 253.500 van hen hebben ook bijkomende problemen.

Een veel kleiner aantal, namelijk ongeveer 14.000 kinderen en jongeren, heeft een zorgindicatie vanwege een lichte verstandelijke beperking en gerelateerde problematiek (Diepenhorst en Hollander, 2011).

Laatst bewerkt: 7 oktober 2019


Gebruikte publicaties

  • Diepenhorst, M.C. en M. Hollander (2011), 'Zorg voor licht verstandelijk gehandicapten: Aard en omvang van LVG-zorg. Eindrapport.' Zoetermeer, Research voor Beleid.
  • Stoll, J., W. Bruinsma en C. Konijn (2004), 'Nieuwe cliënten voor bureau jeugdzorg? Jeugdigen met meervoudige problemen waaronder een lichte verstandelijke beperking en instrumenten voor herkenning en signalering', Utrecht, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW.
Vragen?

Jenny ter Wee is contactpersoon.

Foto Jenny ter Wee

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies