• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Erkende interventies

Om kindermishandeling te voorkomen, te stoppen en de gevolgen van mishandeling te behandelen bestaan in Nederland verschillende erkende interventies. Het gaat zowel om interventies die expliciet op kindermishandeling gericht zijn als om interventies voor ernstige opvoedingsproblemen.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

Voorkomen van kindermishandeling

Preventieve interventies voor kindermishandeling zijn vaak gericht op ouders. Zij hebben tot doel de opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken en de ouder-kind interactie te verbeteren om zo mishandeling te voorkomen. Ook zijn er preventieve interventies die op school ingezet kunnen worden om kindermishandeling vroegtijdig op te sporen en aan te pakken.

Kindermishandeling stoppen en de gevolgen verminderen

Een aantal erkende interventies is specifiek gericht op het stoppen van kindermishandeling en het creëren van een veilige opvoedingssituatie. Andere interventies hebben als doel de gevolgen van kindermishandeling te behandelen. Voordat deze interventies ingezet kunnen worden is het noodzakelijk dat de mishandeling, verwaarlozing of het misbruik is gestopt en dat het kind in een veilige opvoedingssituatie verkeert.

Meer informatie

Informatie over de werkzame mechanismen bij de aanpak van kindermishandeling vindt u onder Wat werkt.

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies