Kindermishandeling

Links

 • 101 vragen en antwoorden over veiligheid
  Website voor jongeren van de politie Haaglanden over veiligheid. De politie beantwoordt vragen over wat ze voor je kan doen als je bijvoorbeeld digitaal gepest wordt of als je met kinderporno wordt geconfronteerd. De site geeft ook antwoord op vragen over wat strafbaar is, zoals waar je mag skaten, hoeveel wiet je bij je mag hebben en hoe hoog de boete voor zonder licht fietsen is.
 • Augeo
  Particuliere stichting die onder meer online trainingen en een tijdschrift aanbiedt over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (CELEVT)
  CELEVT is een adviesbureau dat zich richt op inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van diagnostiek en traumabehandeling voor volwassenen met psychische problematiek als gevolg van langdurende en aanhoudende lichamelijke of geestelijke mishandeling, waaronder seksueel misbruik, (emotionele) mishandeling, verwaarlozing of pesten.
 • Expertisebureau Online Kindermisbruik
  Site met informatie over diverse vormen van kindermisbruik op internet met de mogelijkheid om misstanden te melden.
 • Geweld hoort nergens thuis
  Het programma van de VNG 'Geweld hoort nergens thuis', initieert, verbindt en coördineert landelijke, regionale en lokale initiatieven en brengt synergie aan in de aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.
 • Huiselijk geweld - dossier Seksueel kindermisbruik
  Onderdeel van website over huiselijk geweld met informatie over seksueel misbruik van kinderen.
 • Klokhuis over kindermishandeling
  Themasite van het tv-programma het Klokhuis waar kinderen kunnen ontdekken wat kindermishandeling is en wat je er zelf - als slachtoffer of als omstander - aan kunt doen.
 • Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)
  Artsen die kindermishandeling vermoeden, kunnen het LECK bellen voor advies van een gespecialiseerde kinderarts. Het LECK is uitsluitend bereikbaar voor medici en fungeert niet als meldpunt.
 • Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
  De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak, en verzorgt deskundigheidbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Meisjesbesnijdenis
  Informatie van stichting Pharos over meisjesbesnijdenis.
 • Monitor leren signaleren
  Voor en door docenten over huiselijk geweld, kindermishandeling, seksuele gezondheid en LHBT.
 • Rijksoverheid: aanpak kindermishandeling
  Informatie over de maatregelen en beleidsvoornemens van het ministerie van VWS voor de aanpak van kindermishandeling.
 • Trauma en kindermishandeling
  Thema trauma en kindermishandeling van de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP). Wat houdt trauma precies in, welke symptomen kunt u verwachten bij kindermishandeling en hoe wordt een aandoening behandeld?
 • Veilig Thuis
  Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.
 • Vertrouwenscentra kindermishandeling
  Gezamenlijke site van de Vlaamse Vertrouwenscentra kindermishandeling.
Vragen?

Roos Kooijman is contactpersoon.

Foto Roos Kooijman

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies