• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Ontwikkelingen

Meer preventie online kindermisbruik

De aanpak van online seksueel kindermisbruik moet niet alleen bestaan uit opsporing en vervolging van daders, maar ook uit intensievere preventie en samenwerking met internetbedrijven. Dat schrijft minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op 7 februari 2018 in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil de seksuele weerbaarheid van kinderen en jongeren versterken. Daarnaast wil Grapperhaus met bewindslieden van OCW en VWS de lokale samenwerking van het onderwijs, de jeugdhulp en de strafrechtketen verbeteren. Verder moet er meer voorlichting komen voor jongeren en ouders over de effecten van online grensoverschrijdend seksueel gedrag. Met internetbedrijven, non-gouvernementele organisaties, politie en justitie wil de minister afspraken maken over de bestrijding van online kindermisbruik.

Aanpak kindermishandeling prioriteit kabinet

'Het is onze plicht elke vorm van kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen. Voor mij als minister zal de aanpak ervan de komende jaren een absolute prioriteit zijn.' Met deze woorden gaf minister Hugo de Jonge van VWS in november 2017 het startsein voor de Week tegen Kindermishandeling. In het voorjaar van 2018 komt hij daarom met een breed actieplan om mishandeling te voorkomen, eerder en beter in beeld te brengen en duurzaam op te lossen.

Aanscherping meldcode

Er komt een aanscherping van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Professionals hebben in stap 5 van die meldcode nu de keus tussen melden of hulp inroepen. Professionals moeten een vermoeden van kindermishandeling bij Veilig Thuis melden als zij constateren dat er in hun ogen sprake is van ernstige mishandeling. Hierdoor kan Veilig Thuis meldingen met elkaar in verband brengen en ingrijpen als dat nodig is. Professionals bepalen via nieuwe beroepsnormen zelf wanneer sprake is van ernstige mishandeling. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) komt met dit beleidsvoornemen op advies van Jan-Dirk Sprokkereef, onafhankelijke deskundige op het terrein van hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld.

Kamerbrief over Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.