Ouderschap en opvoeden

Kennis en taken van de professional

Als professional helpt u ouders hun kind evenwichtig op te voeden. Hierin is het uw rol om aandacht te hebben voor het ‘gewone’ opvoeden, met aandacht voor alledaagse vragen over opvoeding en ouderschap. Over welke kennis moet u als jeugd- en gezinsprofessional beschikken en wat zijn uw taken?

De jeugd- en gezinsprofessional heeft kennis over:

 • de normale ontwikkeling en opvoeding van kinderen
 • veel voorkomende opvoedingsvragen, -risico’s en -problemen
 • factoren die van invloed zijn op de normale ontwikkeling en opvoeding
 • het inschatten en vergroten van de veiligheid van de jeugdige
 • de mogelijkheden, krachten en beperkingen van gezinnen
 • het inschatten van mogelijkheden en de noodzaak van de inzet van specialistische hulp        
 • werkzame factoren en effectieve interventies
 • de rechten van het kind zoals vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de rechten van het kind.  

De belangrijkste taken:

 • Signaleren en beantwoorden van (alledaagse) vragen en problemen in ouderschap en opvoeding.
  Geef informatie over alledaagse vragen rond opvoeding. Door ouders zo vroeg mogelijk te helpen bij deze alledaagse vragen, voorkom je dat er meer of zwaardere problemen ontstaan rondom de opvoeding. Signaleer tijdig zwaardere problemen als kindermishandeling, gezondheidsproblemen of onderwijsachterstand.
 • Hulp bieden of organiseren.
  Voer bijvoorbeeld een adviesgesprek, bied mogelijkheden voor uitwisseling met andere ouders en opvoeders, biedt praktische hulp of organiseer passende ondersteuning.
 • Zorgen voor een duurzaam resultaat van de hulp: versterken van (pedagogische) competenties en vaardigheden.
  Dit kun je doen door individuele of groepsgewijze ondersteuning bij opvoeden en ouderschap, zoals ouderbijeenkomsten, oudercursussen of oudertrainingen.
Vragen?

Esther van Beekhoven is contactpersoon.

Foto Esther van Beekhoven

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies