Percentage kinderen en jongeren met hechtingsproblemen

Er zijn geen recente cijfers over de prevalentie van hechtingsproblemen en of -stoornissen bij Nederlandse jeugdigen.

In de Richtlijn Problematische gehechtheid (2017) worden cijfers gegeven op basis van Nederlandse en internationale studies naar gehechtheid uit 1988. Hieruit blijkt dat tussen de 60 en 70 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar, een veilige gehechtheidsrelatie heeft met hun ouders. Tussen de 30 en 40 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen is onveilig gehecht.

Binnen de groep kinderen die onveilig gehecht zijn:

  • behoort ongeveer 10 procent tot de groep met een vermijdende gehechtheidsrelatie en houdt doorgaans liever afstand van sociale contacten;
  • ongeveer 20 procent behoort tot de groep met een ambivalente gehechtheidsrelatie, dat zich uit in onzekerheid.
  • Ongeveer 15 procent van alle kinderen tussen 1 en 12 jaar oud heeft een gedesorganiseerde/verstoorde gehechtheidsrelatie.

Op basis van internationale cijfers wordt geschat dat de reactieve hechtingsstoornis bij 1 procent van de bevolking voorkomt (Richtlijn Problematische gehechtheid, 2017).

Laatst bewerkt: 16 maart 2018


Gebruikte publicaties

  • Wolff, Marianne, Dekker-van der Sande, F., Sterkenburg, P. & Thoornes-Vreugdenhil, J. (2017). Richtlijn Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming. 4e gewijzigde druk. Leiden: TNO

Vaker hechtingsstoornissen bij jongeren met gedragsproblemen

Bij kinderen  die in behandeling zijn voor gedragsproblemen komen hechtingsstoornissen waarschijnlijk veel meer voor. Eind jaren negentig werd bij een onderzoek onder jongeren in de justitiële behandelinrichting de OC Heldringstichting geconstateerd dat maar 7 procent van hen veilig gehecht was. 44 Procent was vermijdend gehecht (type A), 15 procent afwerend gehecht en 30 procent gedesorganiseerd gehecht. Dit constateerden Schuengel en zijn medewerkers na onderzoek bij alle jongeren die in de jaren 1998 tot 2000 werden opgenomen in de Heldringstichting. Bij binnenkomst en gedurende hun verblijf hebben deze jongeren verschillende instrumenten en vragenlijsten ingevuld, evenals hun mentoren. Verder kreeg elke jongere een 'gehechtheidsbiografisch Interview'. Zo is bij in totaal 81 problematische jongeren de gehechtheidsstrategie bepaald (Schuengel e.a. 2006).

Laatst bewerkt: 17 januari 2014


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Schuengel, C., Venmans, J., IJzendoorn, R. van, & Zegers, M. (2006). Gehechtheidsstrategieën van zeer problematische jongeren. Onderzoek, diagnostiek en methodiek. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies