Hechting en hechtingsproblemen

Erkende interventies

Voor het verbeteren van de gehechtheidsrelatie tussen opvoeders en kinderen bestaan in Nederland verschillende erkende interventies.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

Preventieve interventies

De erkende preventieve interventies willen een veilige hechting tussen opvoeders en kinderen bevorderen en/of hechtingsproblemen bij het kind voorkomen. De interventies richten zich op de interactie tussen het kind en de opvoeder en werken aan vaardigheden als sensitief opvoedgedrag. Dit geldt ook voor de interventies die zich in de eerste plaats richten op ontwikkelingsstimulering zoals Instapje, Opstapje, Opstap en VVE Thuis.  

Behandeling van hechtingsproblemen

Een aantal erkende interventies kan ingezet worden voor de behandeling van hechtingsproblematiek. Sommige interventies richten zich op de interactie tussen kind en opvoeder en werken aan de opvoedingsvaardigheden van opvoeders. Andere interventies bieden behandeling aan het kind of de jongere zelf.  

Meer informatie

Informatie over de werkzame mechanismen bij de vermindering/ het voorkomen van hechtingsproblemen vindt u onder Wat werkt?

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde  Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies