Gedragsproblemen

Praktijk

Gedragsproblemen zijn te voorkomen door ouders in een vroeg stadium te ondersteunen. Ook op school kunnen interventies worden ingezet die het ontstaan of erger worden van problemen tegengaan. Wanneer het kind al problemen heeft, dan zijn verschillende aanpakken mogelijk: interventies gericht op ouders, interventies gericht op de jeugdige of interventies gericht op het gezin.
De richtlijn Ernstige gedragsproblemen geeft handvatten voor het signaleren en vaststellen van gedragsproblemen bij jeugdigen en over de te bieden hulp.

Lees meer
Vragen?

Inge Bastiaanssen is contactpersoon.

Foto Inge  Bastiaanssen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies