Gedragsproblemen

Literatuur

Hier vindt u een selectie van relevante literatuur.

Brutaal, boos of agressief gedrag op school bevat adviezen en handvatten hoe leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs kinderen met sociaal storend gedrag meer passend gedrag kunnen leren. De adviezen zijn gebaseerd op ouderinterventies gericht op opvoedingsvaardigheden en op cognitief gedragstherapeutische interventies voor kinderen.

Het boek kan ook goed gebruikt worden in de opleiding en werkbegeleiding van leerkrachten.

Dit boek biedt een overzicht en samenvatting van wetenschappelijke onderzoeken en inzichten over gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren.

De handreiking ‘Beter omgaan met lastig gedrag in de klas’ biedt gespreksmateriaal om met elkaar van gedachten te wisselen hoe je met dit gedrag om gaat.

Lees de handreiking

Gedragsproblemen bij kinderen is een wegwijzer voor ouders met kinderen van 3 tot 13 jaar met gedragsproblemen. In het eerste hoofdstuk lees je wat gedragsproblemen zijn. Wanneer is het ernstig? En wat zijn de nadelige gevolgen op korte en lange termijn? Het tweede hoofdstuk gaat over hoe gedragsproblemen ontstaan. Maar voor ouders is de allerbelangrijkste vraag: 'Wat kan ik er zelf aan doen?' Hierover gaan het derde en vierde hoofdstuk. Ouders vinden praktische adviezen. Hoe je gedrag dat je niet wil, kan verminderen. En hoe je gedrag dat je wel wil, kan laten toenemen. Een Twaalf Stappen Plan helpt hierbij. Je leest ook adviezen hoe je je kind kan helpen om zelf problemen met andere kinderen beter op te lossen. En hoe je je kind kan helpen beter om te gaan met boosheid. Omdat je dit niet in je eentje doet, krijg je in het vijfde hoofdstuk tips hoe je goed kan samenwerken. Met de school, je partner en, als je hulp zoekt, met de hulpverlening. In dit hoofdstuk vind je informatie over hulpverlening en behandeling. Het boek kan ook nuttig zijn voor ouders van kinderen met ADHD. Want bij kinderen met ADHD komen gedragsproblemen vaak voor.

Dit boek biedt een overzicht van wetenschappelijke inzichten over de wisselwerking tussen biologische factoren, sociale invloeden en omgevingsinvloeden en sekse verschillen bij adaptieve en maladaptieve agressie.

Dit boek over opvoeden is geschreven, omdat gebleken is dat ouders behoefte hebben aan houvast bij het opvoeden van hun kinderen. De meeste ouders willen hun kinderen graag verantwoord en goed opvoeden, maar het ontbreekt hun, zeggen zij, aan kennis, vaardigheden, inzicht en ervaring. Ouders willen niet alleen weer zelf gaan opvoeden, maar wat daarnaast nog veel belangrijker is, ouders krijgen ook zelf (ook voor zichzelf) steeds meer behoefte aan regels, grenzen en structuur, aan waarden en normen, aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. In dit boek worden veel van de opvoedingsaspecten besproken en uitgelegd die een gemiddeld echtpaar, met gewone kinderen, met alledaagse problemen, in de loop van de eerste twaalf jaar van de opvoeding kan tegenkomen. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de betekenis van opvoeden, wat opvoeden eigenlijk is en wat betekent om 'ouder' te worden. In het tweede hoofdstuk worden de basisprincipes en opvoedingsregels in de praktijk van alledag belicht aan de hand van concrete voorbeelden. In de overige hoofdstukken worden de verschillende speciale leeftijdsfasen (tot en met de basisschoolperiode) besproken.

Vragen?

Marie-Christine van der Veldt is contactpersoon.

Foto Marie-Christine van der Veldt

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies