• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Autisme

Een autistisch kind: gevolgen voor het gezin

Gevolgen voor ouders

Ouders van kinderen met een ASS komen vaak tijd tekort door de dagelijkse zorg. Dat kan ook invloed hebben op het verrichten van betaald werk. Behalve dat ouders van kinderen met een ASS gemiddeld minder werken, hebben ze ook een verhoogd ziekteverzuim. Over het algemeen ervaren ze meer stress en een minder goede geestelijke en lichamelijke gezondheid dan ouders zonder een gehandicapt kind. Belangrijk hierin is de zwaarte van de stoornis van hun kind - bijvoorbeeld het wel of niet gepaard gaan van ASS met een verstandelijke handicap.

Doordat ASS een genetische oorzaak heeft, is de kans groot dat ook andere gezinsleden ASS hebben. Omdat ASS vier keer vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen is de kans groot dat de vader ASS heeft. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de ouder-kind relatie en de druk op de ouder die niet belast is.

Wanneer een kind ouder wordt, neemt de stress bij ouders vaak wat af. Het gedrag van het kind verbetert en wordt voorspelbaarder en de ouders kunnen beter omgaan met de problemen van hun kind. Ook als het kind niet meer thuis woont, blijven veel ouders intensief betrokken.

Broers en zussen functioneren meestal goed

Broers en zussen kunnen bang zijn voor het onvoorspelbare gedrag van hun broer of zus met autisme of zich daarvoor schamen. Ook jaloezie komt voor. Sommigen maken zich al op jonge leeftijd zorgen over de toekomst, bijvoorbeeld over wie voor de broer of zus gaat zorgen als de ouders dat niet meer kunnen.

Onderzoeksresultaten over de gevolgen voor broers en zussen van autistische kinderen zijn niet eenduidig. Soms lijken broers en zussen meer gedragsproblemen te hebben. Vooral jongere broers of zussen zouden meer risico lopen. Maar de meeste broers en zussen functioneren redelijk tot goed.

Lees meer over de prognoses voor kinderen met ASS.

Bronnen

  • Gezondheidsraad (2009). Autismespectrumstoornissen : een leven lang anders. Den Haag: Gezondheidsraad.
  • A.A. de Bildt e.a.. Pervasieve ontwikkelingsstoornissen. in: F. Verheij (red.) et al. Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Behandeling en begeleiding. Assen: 2007.
Vragen?

Joanne van den Eijnden is contactpersoon.

Foto Joanne van den Eijnden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.