Depressie

Erkende interventies

Voor het voorkomen en verminderen van stemmingsproblemen en depressie bestaan in Nederland verschillende erkende interventies.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

Preventie van depressie en lichte hulp

Preventieve interventies zijn geschikt voor situaties waarin er nog geen of slechts lichte problemen zijn. Bij de preventie van depressie spelen opvoeders een belangrijke rol. Zo bevat de databank interventies die ouders leren om op een goede manier met teruggetrokken gedrag van hun kind om te gaan. Daarnaast zijn er schoolprogramma's die de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen vergroten. Een preventieve aanpak kan ook gericht zijn op kinderen of jongeren zelf. Zo zijn er interventies voor kinderen die een verhoogd risico lopen op depressieve klachten, bijvoorbeeld omdat zij een ouder met een psychiatrische stoornis hebben.

Verminderen van depressie

Interventies voor het verminderen van depressieve klachten of een depressieve stoornis helpen kinderen en jongeren om vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze meer controle over hun klachten krijgen. Vaak worden deze interventies in groepsverband uitgevoerd. Enkele interventies bieden online hulp.

Meer informatie

Informatie over werkzame mechanismen bij het voorkomen en verminderen van depressie vindt u onder Wat werkt.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies