Depressie

Literatuur

Hier vindt u een selectie van relevante literatuur.

Praktische handleiding voor hulpverleners, leerkrachten en ouders over stemmingsproblemen en depressie bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar. De handleiding geeft uitgebreide uitleg over welke behandelingen beschikbaar zijn in Nederland en Vlaanderen, wat ouders en kinderen moeten doen om deze behandelingen te krijgen en welke instellingen deze behandelingen aanbieden.

Wanneer kinderen en jeugdigen onder druk komen te staan en de uitdagingen en opdrachten van het leven als een last gaan ervaren, reageren ze nogal eens met angst- of depressieklachten. Ze trekken zich terug, vermijden spannende situaties en maken zich in feite bijna onzichtbaar. Angst en depressie gaan in ongeveer 50% van de gevallen samen. Angststoornissen en depressie lijken in verschillende opzichten op elkaar, vooral wat betreft de lage zelfwaardering en het negatieve zelfbeeld dat kinderen hebben. Het blijkt dat aan een depressie vaak een periode van angst en stress voorafgaat. Dit samengaan betekent: ernstiger klachten, meer functionele beperkingen, meer gebruik van de gezondheidszorg, langere duur van de stoornis, mogelijk grotere suïciderisico's. Aan de orde komen ook problemen waarbij angst en depressie een grote rol spelen: zelfbeschadiging, eetstoornissen, hechtingsstoornissen, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen. Aan ADHD en autisme worden aparte hoofdstukken gewijd, aangezien ook bij deze kinderen vaak angsten aanwezig zijn.

The evidence-base of psychosocial treatment outcome studies for depressed youth conducted since 1998 is examined. All studies for depressed children meet Nathan and Gorman's (2002) criteria for Type 2 studies whereas the adolescent protocols meet criteria for both Type 1 and Type 2 studies. Based on the Task Force on the Promotion and Dissemination of Psychological Procedures guidelines, the cognitive-behavioral therapy (CBT) based specific programs of Penn Prevention Program, Self-Control Therapy, and Coping with Depression-Adolescent are probably efficacious. Interpersonal Therapy-Adolescent, which falls under the theoretical category of interpersonal therapy (IPT), also is a probably efficacious treatment. CBT provided through the modalities of child group only and child group plus parent components are well-established intervention approaches for depressed children. For adolescents, two modalities are well-established (CBT adolescent only group, IPT individual), and three are probably efficacious (CBT adolescent group plus parent component, CBT individual, CBT individual plus parent/family component). From the broad theoretical level, CBT has well-established efficacy and behavior therapy meets criteria for a probably efficacious intervention for childhood depression. For adolescent depression, both CBT and IPT have well-established efficacy. Future research directions and best practices are offered.

In dit rapport wordt een groot aantal onderzoeken naar het effect van de preventie van depressie, schadelijk alcoholgebruik en angststoornissen op een rij gezet. Daaruit komt naar voren dat er inmiddels voldoende bewijs is om bepaalde preventieve interventies op grotere schaal toe te passen. Verhoging van het bereik van effectief gebleken preventieve interventies voor depressie is noodzakelijk. Dit vraagt om beleid op drie fronten: versterking van het landelijke beleid, ondersteuning van gemeentelijke beleid, en opname van preventie van psychische stoornissen als vast onderdeel in de gezondheidszorg. Het rapport biedt daarvoor concrete aanbevelingen.

Rapport

Dit artikel geeft een overzicht van de recente inzichten in depressie bij kinderen en adolescenten. Na een bespreking van het klinisch beeld, de prevalentie- en comorbiditeitscijfers wordt het 'assessment'-proces toegelicht, met een beschrijving van de voorhanden zijnde instrumenten in het Nederlandstalige gebied. Ten slotte worden de meest onderzochte etiologische modellen beschreven. Recente inzichten omtrent informatieverwerkingsprocessen bij depressieve kinderen en jongeren krijgen hierbij speciale aandacht.

Dit onderzoek had tot doel meer inzicht te verkrijgen in het proces dat leidt tot het zoeken van hulp voor emotionele problemen en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Daarbij is onderzocht wat de invloed is van verscheidene kenmerken van kind, gezin en bredere sociale context op (1) de behoefte van ouders aan hulp voor emotionele problemen en gedragsproblemen van hun kind, (2) het zoeken van hulp voor deze problemen in de huisartspraktijk, (3) herkenning van emotionele problemen en gedragsproblemen van kinderen door de huisarts, (4) het zoeken van hulp voor deze problemen in de GGZ en (5) het zoeken van hulp van informele hulpbronnen (leerkrachten, familieleden of vrienden). Verder is nagegaan in hoeverre de aanwezigheid van emotionele problemen en gedragsproblemen verandert over de periode van een jaar en in welke mate deze verandering in verband staat met probleemherkenning door de ouders, het gebruik van hulp en sociodemografische variabelen.

Volledige publicatie

De auteur geeft professionele opvoeders inzicht in het fenomeen van depressie bij kinderen, en stelt ze in staat de depressie vroegtijdig te ontdekken en biedt handvatten voor het handelen in het gezin, klas en de leefgroep. Er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de classificerende en orthopedagogische diagnostiek en behandeling.

Protocol voor de behandeling van kinderen met depressies. Met gestructureerde beschrijving hoe het probleem aan te pakken en wat er stapsgewijs moet gebeuren. Het protocol is geëvalueerd en aantoonbaar effectief of op zijn minst veelbelovend.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies