Beslissen over hulp

Besluitvormingsproces

Jeugdhulpverleners doorlopen een zorgvuldig besluitvormingsproces nadat ouders en kinderen met vragen of problemen bij hen terecht komen. Met het besluitvormingsproces bedoelen we: het proces van beoordelen wat er aan de hand is en beslissen welke hulp aansluit bij de vragen en problemen van ouders en kinderen. Dat proces bestaat uit een aantal stappen en is een voorwaarde voor effectieve hulp. Hulp werkt effectiever als ouders en kinderen bij het proces betrokken zijn.

Stappen besluitvormingsproces jeugdhulp

Hoe komt een professional tot een beslissing over benodigde hulp?

 1. In kaart brengen van de hulpvraag
  Wat is er aan de hand? Professionals gebruiken afhankelijk van de sector waarin ze werken, allerlei instrumenten. Het is belangrijk dat ze zorgvuldig een instrument kiezen.
 2. Doelen bepalen
  Wat wil het gezin veranderen? Welke doelen willen ouders en kinderen bereiken, zodat zij weer zonder hulp verder kunnen? Hiervoor zijn vaak een of meerdere gesprekken nodig. Belangrijk is dat ouders en kinderen zelf de koers bepalen en dat professional, ouders en kind samen beslissen.
 3. Beslissen over hulp
  Daarna neemt een professional samen met ouders en jongere een beslissing over de hulp die het beste aansluit bij de vraag of het probleem van een gezin. Daarbij gaat het niet alleen om professionele hulp die ingeschakeld kan of moet worden, maar ook om de eigen mogelijkheden die een gezin heeft in zijn sociale netwerk. In de Jeugdwet staat dat gezinnen het recht hebben een familiegroepsplan te maken. Ziet een gezin hiervan af, dan kan ook in het hulpverleningsplan een bijdrage van het sociale netwerk besproken worden. Zet wel hulp in waarvan aangetoond is dat deze effectief is.
 4. Monitoren en evalueren van de hulp
  Evalueer regelmatig de voortgang en de resultaten. Het helpt om goed zicht te krijgen op hoe een gezin de hulp ervaart en of zij vooruitgang ziet. Dit kan aanleiding zijn om de doelen aan te passen, andere hulp in te zetten of de hulp te beëindigen. Daarnaast kan ook de situatie in het gezin wijzigen of de vraag van het gezin verandert. Ook dat kan een reden zijn om de doelen te wijzigen en andere hulp in te zetten.

Richtlijn Samen beslissen over hulp

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de richtlijn Samen beslissen over passende hulp ontwikkeld. Dit helpt professionals bij het besluitvormingsproces.

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing van kinderen is een ingrijpende beslissing die hulpverleners niet zomaar nemen. Het vraagt extra aandacht van professionals. Zij doen dit samen met ouders en jeugdigen. Voor uithuisplaatsing zijn de twee richtlijnen Uithuisplaatsing en Crisisplaatsing opgesteld.

Meer informatie

Hoe het proces van jeugdhulp verloopt is voor cliënten inzichtelijk gemaakt op de site Cliëntroutes in de jeugdhulp.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies