Autisme

Beleid op school

Hoewel een leerkracht de leerling met een vorm van autisme dagelijks in de klas heeft, reikt kennis en begrip van autisme verder dan alleen de klassenwerkelijkheid (Clijssen, en Leenders, 2006). Kenmerken van een autismevriendelijke school zijn onder andere:

  • Visie en beleid op school ten aanzien van de zorg aan leerlingen die extra hulp nodig hebben en ten aanzien van het omgaan met verschillen tussen leerlingen;
  • Visie en beleid zijn ingebed in een zorgstructuur, waarin de begeleiding van leerlingen met autisme goed geregeld is en voor alle betrokkenen transparant en duidelijk (‘protocol autisme’ / ‘individueel handelings- of begeleidingsplan’);
  • Op school is een persoonlijk mentor/coach aanwezig die een leerling met autisme door de jaren heen begeleidt en de vinger aan de pols houdt;
  • De school werkt nauw samen met de ouders van een leerling met autisme;
  • De school werkt nauw samen met externe deskundigen of specialisten die bij de zorg aan leerlingen met autisme betrokken zijn;
  • Leerlingen met autisme worden intensief begeleid bij belangrijke schakelmomenten in hun schoolloopbaan.

Zoals bekend, gaat het beleid rondom zorgleerlingen onder de invloed van passend onderwijs veranderen. Eén van de maatregelen is de afschaffing van het 'rugzakje'.

Vragen?

Jenny ter Wee is contactpersoon.

Foto Jenny ter Wee

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies