Autisme

Onderwijs

Door de Wet op het passend onderwijs krijgen zoveel mogelijk kinderen op een reguliere school onderwijs. Ook kinderen met een speciale onderwijsbehoefte, zoals kinderen met autisme. Daarbij heeft de school een zorgplicht en zal het voor het kind aanpassingen moeten doen zodat het toch optimaal kan leren.

Alle kinderen hebben behoeftes ten aanzien van een optimaal leerklimaat. Alleen, als er niet aan deze behoeftes voldaan kan worden, dreigen kinderen met autisme vast te lopen met als gevolg dat een groep van deze kinderen thuis komt te zitten.

Hoe goed is de school uitgerust om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te ondersteunen? Met de nieuwe checklist voor scholen van Vanuit autisme bekeken, kun je passend onderwijs op de school bekijken met leerlingen met autisme als graadmeter.

De checklist geeft inzicht in waar mogelijkheden liggen om nog beter in te spelen op ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en geeft tips om hiermee aan de slag te gaan. Het is een hulpmiddel om na te denken en in gesprek te gaan over de mate waarin uw school passend onderwijs voor leerlingen (met autisme) stimuleert op het gebied van: beleid, cultuur, toegang, instroom en doorstroom, zorg en ondersteuning en verzuim.

Concrete cijfers uit Nederlands onderzoek zijn er niet, maar als men ervan uitgaat dat 60 tot 100 per tienduizend mensen een vorm van autisme heeft, bevinden zich op elke school leerlingen met autistiform gedrag. Dit betekent dat elke onderwijsprofessional in zijn loopbaan te maken krijgt met leerlingen met een vorm van autisme. Lerarenopleidingen besteden echter weinig aandacht aan gedragsproblemen en -stoornissen. Het komt vaak neer op het eigen inzicht van de onderwijsprofessional hoe hiermee het beste om te gaan.

Deze volgende pagina's geven een overzicht van wat er bekend is over autisme binnen het onderwijs en biedt handvatten voor de onderwijsprofessional. De volgende vragen en aspecten worden behandeld:

Vragen?

Jenny ter Wee is contactpersoon.

Foto Jenny ter Wee

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies