• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Autisme

Onderwijs

Leerlingen met een zogenaamde ‘autismespectrumstoornis’ komen steeds meer voor in het regulier onderwijs. Concrete cijfers uit Nederlands onderzoek zijn er niet, maar als men ervan uitgaat dat 60 tot 100 per tienduizend mensen een vorm van autisme heeft, bevinden zich op elke school leerlingen met autistiform gedrag. Dit betekent dat elke onderwijsprofessional in zijn loopbaan met zulke leerlingen te maken krijgt. Lerarenopleidingen besteden echter weinig aandacht aan gedragsproblemen en -stoornissen. Het komt vaak neer op het eigen inzicht van de onderwijsprofessional hoe hiermee het beste om te gaan. Deze onderwijspagina geeft een overzicht van wat er bekend is over autisme binnen het onderwijs en biedt handvatten voor de onderwijsprofessional. De volgende vragen en aspecten worden behandeld:

Lees meer
Vragen?

Joanne van den Eijnden is contactpersoon.

Foto Joanne van den Eijnden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.