Autisme

Praktijk

Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn niet te genezen. Behandelingen zijn daarom gericht op voorlichting en ondersteuning aan ouders en kinderen, het behandelen van bijkomende problemen en het inzetten van psychosociale interventies.

Hoewel ASS in alle culturen even vaak voorkomt, zijn migrantenkinderen relatief ondervertegenwoordigd in zorginstellingen voor mensen met ASS. Bij deze groep kinderen wordt ASS wellicht minder snel als zodanig herkend en eerder aangezien voor problemen met taal of met aanpassing aan de Nederlandse cultuur.

Lees meer
Vragen?

Joanne van den Eijnden is contactpersoon.

Foto Joanne van den Eijnden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies