• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Autisme

Links


 • Autism Research Amsterdam

  Expertisecentrum waar fundamenteel en toegepast onderzoek wordt gedaan naar autisme. Het centrum vertaalt wetenschappelijk onderzoek naar de klinische praktijk, en onderbouwt de diagnostiek en behandeling van kinderen met autisme wetenschappelijk. ARA wordt aangestuurd vanuit de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. De Engelstalige en Nederlandstalige publicaties van medewerkers van ARA zijn te downloaden.
  www.ara.vu.nl/publicaties.htm


 • Dr. Leo Kannerhuis centrum voor autisme

  Website van het Dr. Leo Kannerhuis in Doorwerth. Het Kannerhuis is, behalve een gespecialiseerd (kinder- en jeugd)psychiatrisch ziekenhuis voor behandeling van complexe autisme-spectrum stoornissen (ASS), ook een kenniscentrum voor consultatie, detachering, voorlichting, opleiding en onderzoek met betrekking tot ASS.
  www.leokannerhuis.nl


 • Landelijk Netwerk Autisme

  Het Landelijk Netwerk Autisme geeft voorlichting en stimuleert scholen om samen te werken ten behoeve van goed onderwijs voor kinderen met autisme in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het vervolgonderwijs en het speciaal onderwijs.
  www.landelijknetwerkautisme.nl


 • Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

  Vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners en voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.
  www.autisme.nl/


 • Thema autisme op website KJP

  Thema autisme van de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP). Wat kan precies worden verstaan onder autismespectrumstoornissen, welke symptomen kunt u verwachten en hoe wordt een dergelijke aandoening behandeld?
  www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Stoornissen/Autisme-spectrum-stoornissen

Vragen?

Joanne van den Eijnden is contactpersoon.

Foto Joanne van den Eijnden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies