Angst

Erkende interventies

Voor het voorkomen en verminderen van angstproblemen en angststoornissen bestaan in Nederland verschillende erkende interventies.

De hieronder genoemde interventies zijn beschreven in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Deze interventies zijn door een onafhankelijke erkenningscommissie minimaal erkend als goed onderbouwd.

Preventie van angst en lichte hulp

Preventieve interventies zijn geschikt voor situaties waarin er nog geen of slechts lichte problemen zijn. Bij de preventie van angstproblemen spelen opvoeders een belangrijke rol. Zo bevat de databank interventies die ouders leren om op een goede manier met angstig gedrag van hun kind om te gaan. Daarnaast zijn er schoolprogramma’s die de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen vergroten. Een preventieve aanpak kan ook gericht zijn op kinderen of jongeren zelf. Zo zijn er interventies voor kinderen die een verhoogd risico lopen op angstproblemen, bijvoorbeeld omdat zij een ouder met een psychiatrische stoornis hebben.

Verminderen van angst

Interventies die angstproblemen willen verminderen, helpen kinderen en jongeren om vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze meer controle over hun klachten krijgen. Soms gebeurt dit individueel, soms in groepsverband. Een aantal interventies is op een specifieke angststoornis gericht (selectief mutisme, sociale angst, dwangstoornis, traumagerelateerde stoornis), andere interventies zijn geschikt voor meerdere angststoornissen.

Meer informatie

Informatie over werkzame mechanismen bij het voorkomen en verminderen van angst vindt u onder Wat werkt.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies