• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Angst

Literatuur

Hier vindt u een selectie van relevante literatuur.

Vooraanstaande deskundigen en pleegouders laten hun licht schijnen op gedragsproblemen als angst, afstammingsonrust, depressie en pesten in relatie tot pleegkind zijn. In de nieuwe editie worden een aantal kernthema's van de pleegzorg beschreven. Alle hoofdstukken zijn opnieuw bekeken en waar nodig aangevuld of gewijzigd door de schrijvers naar de nieuwe inzichten en de DSM-5 en ICD-11.

Dit boek behandelt normale angsten in verschillende fasen van de ontwikkeling. Vervolgens wordt de DSM-classificatie uiteen gezet. Vanuit een angststoornistest legt de auteur kernachtig de verschillende angststoornissen uit. Verder komen aanbod schoolweigering, faalangst en selectief mutisme bij schoolgerelateerde angststoornissen. Verder geeft het boek antwoord op vragen als: Waar komt overmatige angst van kinderen vandaan? Wat zijn de mogelijke gevolgen van overmatige angst?

Wanneer een pleegkind een pleeggezin binnenstapt neemt hij of zij een hele levens- en familiegeschiedenis met zich mee. Vaak heeft het kind negatieve ervaringen opgedaan die gevolgen hebben voor het gedrag. Het is bij vreemd gedrag van een pleegkind moeilijk te bepalen of dit gedrag gevolg is van een stoornis, van de levensgeschiedenis van het kind of dat het een reactie is op het pleegkind zijn. Diverse deskundigen bespreken verschillende gedragsproblemen, te weten: angst, loyaliteit, adoptie, afstammingsonrust, gehechtheid, rouwen, seksueel misbruik, ADHD, borderline, autisme, sociale onhandigheid, depressie en pesten. Naast het verhaal van de deskundige is er een verhaal van een (pleeg)ouder over het betreffende onderwerp.

Wanneer kinderen en jeugdigen onder druk komen te staan en de uitdagingen en opdrachten van het leven als een last gaan ervaren, reageren ze nogal eens met angst- of depressieklachten. Ze trekken zich terug, vermijden spannende situaties en maken zich in feite bijna onzichtbaar. Angst en depressie gaan in ongeveer 50% van de gevallen samen. Angststoornissen en depressie lijken in verschillende opzichten op elkaar, vooral wat betreft de lage zelfwaardering en het negatieve zelfbeeld dat kinderen hebben. Het blijkt dat aan een depressie vaak een periode van angst en stress voorafgaat. Dit samengaan betekent: ernstiger klachten, meer functionele beperkingen, meer gebruik van de gezondheidszorg, langere duur van de stoornis, mogelijk grotere suïciderisico's. Aan de orde komen ook problemen waarbij angst en depressie een grote rol spelen: zelfbeschadiging, eetstoornissen, hechtingsstoornissen, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen. Aan ADHD en autisme worden aparte hoofdstukken gewijd, aangezien ook bij deze kinderen vaak angsten aanwezig zijn.

Protocol voor de behandeling van kinderen en jongeren met angststoornissen. Met gestructureerde beschrijving hoe het probleem aan te pakken en wat er stapsgewijs moet gebeuren. Het protocol is geëvalueerd en aantoonbaar effectief of op zijn minst veelbelovend.

Uit dit onderzoek blijkt dat, tegen de verwachting in, Gezins-Cognitieve gedragstherapie niet kosteneffectiever is dan kind-CGT. Ook blijkt Gezins-CGT niet effectiever. De onderzoekers geven als verklaring dat in een kind-CGT het kind meer tijd krijgt om de oefenen met exposure. 'In een gezins-CGT worden ouders meer geconfronteerd met de angsten van het kind waardoor er meer bewustzijn van de angsten ontstaat. Ook moet een groot aantal CGT-oefeningen via de (vaak angstige) ouders verlopen. misschien is dit teveel gevraag van de ouders. Ouderlijke angst blijkt de CGT-behandeling van het angstige kind te hinderen.

Handleiding voor ouders hoe om te gaan met angsten van hun kinderen en tips om hun weerbaarheid te vergroten. Er is een speciaal hoofdstuk gewijd aan de zaak Dutroux.

Informatie en adviezen voor ouders en opvoeders over angst bij jonge kinderen

Neerslag van de informatieavonden voor ouders, georganiseerd door de VCOV, tijdens het schooljaar 1998/99, over het onderwerp opvoeden tot weerbare kwetsbaarheid. Gesproken werd o.a. over hechting, omgaan met angst, opvoedingsstijlen en het versterken van weerbaarheid.

Aan de hand van een vijftal verhalen voor kinderen over onderwerpen als angsten, dood, scheiden en seksueel misbruik krijgen opvoeders, leerkrachten en hulpverleners een leidraad om dergelijke gebeurtenissen met kinderen bespreekbaar te maken.

Informatie gegeven door experts over hoe ouders om moeten gaan met geweld in films en televisie met betrekking tot hun kinderen. Er wordt verder uiteengezet welke invloed geweld kan hebben op de ontwikkeling van het kind en wat het op latere leeftijd kan veroorzaken.

Literatuurrapport over de invloed van televisiereclame op kinderen. Gekeken is naar het imitatiegedrag van kinderen, angsten en begrip en het vermogen onderscheid te kunnen maken tussen fantasie en werkelijkheid

Zelfhulpboek over omgaan met faalangst. Daarnaast wordt uitgelegd wat angst is en welke soorten faalangst er bestaan. Met praktijkvoorbeelden en opdrachten.

Vragen?

Erik Jan de Wilde is contactpersoon.

Foto Erik Jan de Wilde

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.