Angst

Literatuur

Hier vindt u een selectie van relevante literatuur.

Dit boek behandelt normale angsten in verschillende fasen van de ontwikkeling. Vervolgens wordt de DSM-classificatie uiteen gezet. Vanuit een angststoornistest legt de auteur kernachtig de verschillende angststoornissen uit. Verder komen aanbod schoolweigering, faalangst en selectief mutisme bij schoolgerelateerde angststoornissen. Verder geeft het boek antwoord op vragen als: Waar komt overmatige angst van kinderen vandaan? Wat zijn de mogelijke gevolgen van overmatige angst?

Wanneer kinderen en jeugdigen onder druk komen te staan en de uitdagingen en opdrachten van het leven als een last gaan ervaren, reageren ze nogal eens met angst- of depressieklachten. Ze trekken zich terug, vermijden spannende situaties en maken zich in feite bijna onzichtbaar. Angst en depressie gaan in ongeveer 50% van de gevallen samen. Angststoornissen en depressie lijken in verschillende opzichten op elkaar, vooral wat betreft de lage zelfwaardering en het negatieve zelfbeeld dat kinderen hebben. Het blijkt dat aan een depressie vaak een periode van angst en stress voorafgaat. Dit samengaan betekent: ernstiger klachten, meer functionele beperkingen, meer gebruik van de gezondheidszorg, langere duur van de stoornis, mogelijk grotere suïciderisico's. Aan de orde komen ook problemen waarbij angst en depressie een grote rol spelen: zelfbeschadiging, eetstoornissen, hechtingsstoornissen, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen. Aan ADHD en autisme worden aparte hoofdstukken gewijd, aangezien ook bij deze kinderen vaak angsten aanwezig zijn.

Protocol voor de behandeling van kinderen en jongeren met angststoornissen. Met gestructureerde beschrijving hoe het probleem aan te pakken en wat er stapsgewijs moet gebeuren. Het protocol is geëvalueerd en aantoonbaar effectief of op zijn minst veelbelovend.

Handleiding voor ouders hoe om te gaan met angsten van hun kinderen en tips om hun weerbaarheid te vergroten. Er is een speciaal hoofdstuk gewijd aan de zaak Dutroux.

Informatie en adviezen voor ouders en opvoeders over angst bij jonge kinderen

Neerslag van de informatieavonden voor ouders, georganiseerd door de VCOV, tijdens het schooljaar 1998/99, over het onderwerp opvoeden tot weerbare kwetsbaarheid. Gesproken werd o.a. over hechting, omgaan met angst, opvoedingsstijlen en het versterken van weerbaarheid.

Aan de hand van een vijftal verhalen voor kinderen over onderwerpen als angsten, dood, scheiden en seksueel misbruik krijgen opvoeders, leerkrachten en hulpverleners een leidraad om dergelijke gebeurtenissen met kinderen bespreekbaar te maken.

Informatie gegeven door experts over hoe ouders om moeten gaan met geweld in films en televisie met betrekking tot hun kinderen. Er wordt verder uiteengezet welke invloed geweld kan hebben op de ontwikkeling van het kind en wat het op latere leeftijd kan veroorzaken.

Zelfhulpboek over omgaan met faalangst. Daarnaast wordt uitgelegd wat angst is en welke soorten faalangst er bestaan. Met praktijkvoorbeelden en opdrachten.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies