Angst

Gevolgen

Angsten horen bij de normale ontwikkeling van een kind. Wanneer angst echter invloed heeft op het plezier dat kinderen hebben in het leven, het leren op school, en het kind hierdoor geen vriendschappen kan aangaan, dan is angst niet meer functioneel (De Jong 2009; Rapee e.a. 2009). Wanneer er geen aandacht wordt besteed aan kinderen met sterke angstgevoelens kunnen de gevolgen hiervan op latere leeftijd zichtbaar worden (Hirschfeld-Becker & Biederman 2002).

Angst- en stemmingsproblemen belemmeren het functioneren van kinderen op veel verschillende gebieden. Angstige kinderen spelen minder met andere kinderen, hebben minder vriendjes en doen minder vaak mee aan sociale activiteiten zoals verjaardagspartijtjes. Kinderen met depressieve problemen trekken zich vaak terug. Het gevolg daarvan is dat deze kinderen belangrijke sociale vaardigheden niet, of niet voldoende, ontwikkelen. Ook voelen ze zich vaker verdrietig, alleen en geïsoleerd. Angst- en stemmingsproblemen op jonge leeftijd kunnen bovendien een negatieve invloed hebben op andere gebieden, bijvoorbeeld schoolprestaties. Lees meer over Angst per ontwikkelingsfase.

Van probleem naar stoornis

Kinderen met angstproblemen hebben een groter risico om een angststoornis of een depressieve stoornis te krijgen. Angst vormt een probleem wanneer er sprake is van een onevenredig groot, ontwrichtend, uitputtende en langdurige angst. Een angststoornis veroorzaakt veel persoonlijk lijden met een slecht vooruitzicht. Want als kinderen eenmaal een angststoornis ontwikkeld hebben, lopen zij een sterk verhoogd risico om op latere leeftijd weer een stoornis te krijgen. De kans dat die kinderen of jongeren bijvoorbeeld negen jaar later een angststoornis krijgen is twee tot drie keer groter dan bij hun leeftijdgenoten.

Bronnen

  • Boeting, M.A., Ferdinand, F.R., Barrett, P.M. & Dadds, M.R. (2002). Interventie- en preventieve programma’s voor angst en depressie. Kind en Adolescent, 23, 300-312.
  • Jong, de., W. (2009). Angst en depressie: over angsten, depressies en aanverwante problematiek bij kinderen en jongeren. PICA.
  • Meijer, S.A., Smit, G., Schoemaker, C.G. & Cuijpers, P. (2006). Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen. Bilthoven: RIVM.
  • Nauta, M.H. (2005). Anxiety disorders in children and adolescents: Assessment, cognitive behavioural therapy, and predictors of treatment outcome. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies