ADHD

Literatuur

Hier vindt u een selectie van relevante literatuur.

In dit boek bespreken negen topdeskundigen, van verschillende Nederlandse universiteiten en GGZ-centra, welke comorbide stoornissen voorkomen bij ADHD. Nieuw onderzoek laat zien dat ADHD vaak samen gaat met andere stoornissen. Dit maakt het stellen van de diagnose ADHD veel moeilijker en vraagt om een andere aanpak in de behandeling. De laatste kennis uit de wetenschap komt voor het voetlicht en welke gevolgen dit heeft voor diagnostiek en behandeling.

ADHD, een update

Dit is ADHD geeft een actueel en compleet overzicht over alles wat er zich rondom ADHD afspeelt. Het boek beschrijft de kenmerken, oorzaken, gevolgen, signalering en diagnostiek van ADHD. Er wordt aangegeven wat het voor het gezin betekent als een of meer gezinsleden ADHD hebben en men krijgt praktische tips over de aanpak van het gedrag. Voorts worden gedragstherapie en een aantal cognitieve trainingen besproken. Ook de voor- en nadelen van medicatie bij ADHD worden beschreven, evenals alternatieve behandelvormen. Ten slotte komt de school aan de orde, met tips hoe school en ouders kunnen samenwerken wanneer er een kind of jongere met ADHD in de klas zit. Dankzij de vele praktijkverhalen van 'lotgenoten' biedt Dit is ADHD veel herkenning. De inhoud is zo veel mogelijk conform de huidige wetenschappelijke opvattingen over ADHD, zoals de classificatie van ADHD volgens de DSM-5.

Een duidelijk, informatief boek over de dagelijkse praktijk van ADHD uit de Spreekuur Thuis-serie. Van het de verschijnselen en oorzaken tot de behandeling. Het boek benoemt ook de onzekerheden en mythes die er zijn over ADHD. 

www.spreekuurthuis.nl

Wanneer een pleegkind een pleeggezin binnenstapt neemt hij of zij een hele levens- en familiegeschiedenis met zich mee. Vaak heeft het kind negatieve ervaringen opgedaan die gevolgen hebben voor het gedrag. Het is bij vreemd gedrag van een pleegkind moeilijk te bepalen of dit gedrag gevolg is van een stoornis, van de levensgeschiedenis van het kind of dat het een reactie is op het pleegkind zijn. Diverse deskundigen bespreken verschillende gedragsproblemen, te weten: angst, loyaliteit, adoptie, afstammingsonrust, gehechtheid, rouwen, seksueel misbruik, ADHD, borderline, autisme, sociale onhandigheid, depressie en pesten. Naast het verhaal van de deskundige is er een verhaal van een (pleeg)ouder over het betreffende onderwerp.

ADHD is de laatste vijftien jaar uitgegroeid tot een ware volksziekte. In de afgelopen honderd jaar hebben 'voorlopers' van ADHD als zenuwachtigheid, ongedurigheid en MBD de gemoederen flink beziggehouden. Dit werpt bovendien een bepaald licht op de huidige ADHD-'epidemie'. Bolt koppelt daarom een beschrijving van de (voor)geschiedenis van ADHD aan een historische duiding van de actuele situatie. De vragen daarbij zijn: Bestaat ADHD eigenlijk wel of is het een modeverschijnsel? Zijn de kinderen drukker geworden als gevolg van de hectiek en prikkelrijkdom van de moderne maatschappij? Of kunnen ouders en leerkrachten tegenwoordig niet meer opvoeden? En deugt ons onderwijssysteem wel? Zijn we te snel geneigd 'lastige' kinderen op te zadelen met een medisch etiket en hen in toom te houden met pillen? Heeft de farmaceutische industrie te veel macht? Of plukken we eenvoudigweg de zegenrijke vruchten van de vooruitgang van de medische wetenschap?

Speciale, bijzondere, maar complexe kinderen en jongeren kunnen hun opvoeders voor grote problemen stellen..Van een groot aantal van hun gedragsproblemen wordt beschreven hoe het eruitziet volgens de DSM-IV classificatie, wat zijn mogelijke oorzaken, handelingssuggesties, wat is de prognose en wat zijn de concrete verschijningsvormen van het probleem in een klas of groep.

De auteur biedt in dit boek uitgebreide steun aan ouders en hulpverleners. Niet alleen informeert hij over oorzaken, prognose en medicatie, hij geeft ook richtlijnen voor opvoeding, gedragsverbetering en behandeling. In deze herziene editie heeft Barkley de meest actuele ontwikkelingen en inzichten opgenomen en verwerkt.

Handleiding voor opvoeders over het omgaan met het (probleem)gedrag van adolescenten. Eerst wordt ingegaan op de stabiliteit en tevredenheid van de opvoeder zelf. Gesproken wordt over basisvoorwaarden waaraan opvoeders dienen te voldoen alvorens ze zich op het (probleem)gedrag van de adolescent storten. Daarna komt uitgebreid aan de orde welke verschillende gedragingen en reacties er zijn en hoe men deze kan vertalen en (bij)sturen. Met speciale aandacht voor adolescenten met het ADHD-syndroom (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit).

Beschreven is hoe ruim 150 kinderen met ADHD gedurende meer dan een jaar zijn gevolgd in hun ontwikkeling. Het ging hierbij om kinderen die in centra voor daghulp werden opgevangen en begeleid. Op basis van dit onderzoek wordt antwoord gegeven op twee cruciale vragen: hoe kan de ADHD-problematiek verantwoord worden bepaald?; en hoe kunnen jeugdigen met ADHD op een effectieve manier pedagogisch worden begeleid?

Vragen?

Gert van den Berg is contactpersoon.

Foto Gert van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies