Sneller hulp bij specialistische ondersteuning huisarts

Door specialistische ondersteuning in de huisartsenpraktijk krijgen kinderen en jongeren met psychische problemen sneller passende hulp. Dat blijkt uit onderzoek in negen Gelderse gemeenten.

Ans van de Maat, directievoorzitter van het NJi, is blij met de resultaten omdat het ertoe bijdraagt dat kinderen sneller en dichterbij huis de hulp krijgen waaraan zij behoefte hebben.

Pleeggezinnen

In 2018 hebben zich 2.566 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven, 3 procent minder dan in 2017.

In totaal hebben dat jaar 16.534 pleeggezinnen tezamen 22.741 kinderen opgevangen.

Vraag naar jeugdzorg

Van toename naar afname

Het groeiende gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering leidt tot financiële tekorten. Ook rijst de vraag of kinderen beter af zijn met dat toenemende zorggebruik. Het Nederlands Jeugdinstituut biedt daarom kennis over inhoud en sturing om meer zicht en grip op het jeugdveld te kunnen krijgen.

Inkoop jeugdhulp in kaart

Inzicht krijgen in de inkoop per zorgvorm van gemeenten? Bekijk de interactieve kaart en krijg een beeld van de overeenkomsten die gemeenten hebben afgesloten.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies