'Houd netwerk pleegkind in stand'

Als je pleegkinderen helpt contact te houden met hun familie, hebben ze een netwerk waarop ze kunnen terugvallen als ze zelfstandig worden. Dat zegt Mariska de Baat, pleegzorgexpert bij het Nederlands Jeugdinstituut.

De Baat reageert op een onderzoek van de Kinderombudsman naar de knelpunten in het leven van pleegkinderen.

Zelfdoding

Het aantal suïcides onder jongeren is met 51 zelfmoorden in 2018 weer terug op het niveau van 2016.

2017 zag een piek met 81 zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar.

Vraag naar jeugdzorg

Van toename naar afname

Het groeiende gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering leidt tot financiële tekorten. Ook rijst de vraag of kinderen beter af zijn met dat toenemende zorggebruik. Het Nederlands Jeugdinstituut biedt daarom kennis over inhoud en sturing om meer zicht en grip op het jeugdveld te kunnen krijgen.

OplossingenLab 3

Werkt u in de verbinding tussen onderwijs en zorg voor of met kinderen met een ernstige meervoudige beperking? Kom naar OplossingenLab 3 op 23 september en ontwikkel gezamenlijk een passend onderwijs-zorgaanbod. 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies