• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Effectieve jeugdhulp

ZonMw-programma's

ZonMw financiert onderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw investeert veel in de gezondheid en het welzijn van de jeugd om de kansen op een gezonde ontwikkeling te vergroten. De website www.zonmw.nl/jeugd biedt een overzicht van de activiteiten van de jeugdprogramma's van ZonMw.

De belangrijkste programma's die onderzoek stimuleren naar effectiviteit van jeugdinterventies zijn:

 • Effectief werken in de jeugdsector
  Het programma Effectief werken in de jeugdsector is gericht op het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen die bruikbaar is voor de (huidige) sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid en/of cliënten op het snijvlak van geïndiceerde jeugdhulp/jeugd-ggz/jeugd-lvb.
 • Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd
  Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd ondersteunt deze transformatie van de jeugdhulp met 12 academische werkplaatsen. Het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd bouwt voort op de kennis en ervaring die is opgedaan binnen het programma Academische Werkplaatsen Jeugd
 • Veilig opgroeien
  Het programma Veilig opgroeien bestaat uit een deelprogramma kindermishandeling en een deelprogramma Loverboys. Binnen het deelprogramma Kindermishandeling wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van (elementen uit) bestaande interventies en instrumenten, en onderzoek naar risicofactoren en oorzaken van kindermishandeling, de rol van professional en randvoorwaarden voor implementatie. Het deelprogramma Loverboys richt zich op het verbeteren van de zorg voor slachtoffers van loverboys.
Vragen?

Germie van den Berg is contactpersoon.

Foto Germie van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.