• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Effectieve jeugdhulp

ZonMw-programma's

ZonMw financiert onderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw investeert veel in de gezondheid en het welzijn van de jeugd om de kansen op een gezonde ontwikkeling te vergroten. De website www.zonmw.nl/jeugd biedt een overzicht van de activiteiten van de jeugdprogramma's van ZonMw.

De belangrijkste programma's die onderzoek stimuleren naar effectiviteit van jeugdinterventies zijn:

 • Effectief werken in de jeugdsector
  Het programma Effectief werken in de jeugdsector is gericht op het vergroten, bundelen en uitdragen van kennis over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen die bruikbaar is voor de (huidige) sectoren jeugdgezondheidszorg, lokaal preventief jeugdbeleid en/of cliënten op het snijvlak van geïndiceerde jeugdhulp/jeugd-ggz/jeugd-lvb.
 • Zorg voor Jeugd
  Binnen Zorg voor Jeugd wordt onderzoek gedaan naar de werkzaamheid en effectiviteit van instrumenten en interventies om de psychische en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen en veilig te stellen.
 • Systeeminterventies Jeugd
  Een programma voor een gefaseerde, landelijke ontwikkeling en implementatie van drie interventies die zich niet alleen op het kind richten, maar ook op de bredere omgeving van het kind (variërend van ouders en bredere familie tot vrienden, buren en leerkracht). Het gaat om de systeeminterventies Multi System Therapy (MST), Functional Family Therapy (FFT) en Parental Management Training Oregon (PMTO).
 • Academische werkplaatsen
  Het programma wil samenwerking tussen onderzoek en praktijk bevorderen. Deze samenwerking krijgt vorm binnen academische werkplaatsen.
Vragen?

Germie van den Berg is contactpersoon.

Foto Germie van den Berg

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.