Residentiële jeugdhulp

Vormen

Er zijn verschillende vormen van residentiële hulp:

Kamertrainingscentra

In kamertrainingscentra kunnen jongeren een goede overgang maken van ambulante of residentiële jeugdhulp naar zelfstandig wonen. Deze centra bieden intensievere begeleiding dan bijvoorbeeld projecten voor begeleid kamerbewonen.

Leef- en behandelgroepen

In leef- en behandelgroepen krijgen kinderen en jongeren met psychosociale problemen hulp en begeleiding. Zij kunnen de hele dag en nacht bij de instelling verblijven; de instelling is dan de vaste woon- en verblijfplaats. Kinderen kunnen ook een deel van de dag bij de instelling verblijven en daarnaast bij hun familie zijn.
De term leefgroep wordt vaak gebruikt wanneer de hulp gericht is op opvoeden en opgroeien. In behandelgroepen is de hulp vaak gericht op de behandeling van specifieke problemen, bijvoorbeeld gedragsproblemen.

Crisisopvang

Als problemen in een gezin acuut zijn, kunnen kinderen en jongeren geplaatst worden in een crisisopvang. Tijdens het verblijf in de crisisopvang onderzoeken kinderen, hun ouders en hulpverleners samen wat het beste vervolg is voor het kind: terug naar huis of een plek buiten het gezin van herkomst, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een leefgroep.

JeugdzorgPlus

JeugdzorgPlus, voorheen gesloten jeugdzorg genoemd, bestaat formeel sinds 1 januari 2008. Het zorgaanbod is bedoeld voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die voorheen geplaatst werden in een justitiële jeugdinrichting. Dankzij het nieuwe aanbod kunnen deze jongeren vanuit een gesloten, beschermde omgeving begeleid worden bij hun problemen zodat ze weer kunnen meedoen in de samenleving. JeugdzorgPlus wordt aangeboden door instellingen voor jeugdhulp. Er bestaan ook instellingen die zich uitsluitend op deze vorm van residentiële zorg richten.

Vragen?

Anne Addink is contactpersoon.

Foto Anne  Addink

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies