Home > Kennis > Dossiers > Partnergeweld

Partnergeweld

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Partnergeweld komt vaker voor in gezinnen met kinderen en vaak zijn de kinderen getuige van het geweld. Sinds 2000 is huiselijk geweld een beleidsthema van de overheid. Zo bestaat sinds 2009 de Wet Tijdelijk Huisverbod. Op 1 juli 2013 treedt de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking. Wat zijn de gevolgen van partnergeweld en huiselijk geweld voor het kind? Wat kan eraan gedaan worden en hoe kunnen de kinderen hulp krijgen?

Verplichte meldcode

De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt op 1 juli 2013 in werking. Vanaf dan moet elke organisatie die te maken kan krijgen met huiselijk geweld werken met een meldcode. Lees meer bij Wet- en regelgeving

Onderzoek hulp na huiselijk geweld

'Bij elke nieuwe stap in het hulpverleningstraject vallen er kinderen af, ook als zij wel degelijk een hulpvraag hebben.' Dat ontdekte Katrien de Vaan tijdens onderzoek naar hulp na huiselijk geweld. Lees meer op Jeugdkennis.nl

Reacties op dit dossier

Bent u professional in de jeugdsector? Dan stellen wij uw reactie op prijs.

Uw reactie  Uw reactie

Vragen?

Jessica van Rossum Jessica van Rossum is orthopedagoge en adviseert professionals bij vragen over huiselijk geweld.

Stel een vraag

Richtlijn familiaal huiselijk geweld
in de databank Instrumenten en Richtlijnen

Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
in de databank Instrumenten en Richtlijnen

Er zijn nog geen reacties.

Uw reactie Uw reactie

Print Print pagina of dossier

Print deze pagina

Print het complete dossier

Of print een selectie
Nieuws
Achtergronden
Gezinsleven
Internationaal beleid
Praktijk
Beleid
Onderzoek
Literatuur
Agenda
Links
Reacties
Over dit dossier