• HET NJi WERKT AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Kaleidoscoop

Logo Kaleidoscoop'Kaleidoscoop' is een educatieve methode voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van baby's, dreumesen, peuters en kleuters, met speciale aandacht voor hun taalontwikkeling. Kaleidoscoop wordt inmiddels toegepast op 270 locaties: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, voorscholen, basisscholen, buitenschoolse opvang en een instelling voor jeugdzorg.

Kaleidoscoop is een vertaling en bewerking van het succesvolle Amerikaanse HighScope programma. Kaleidoscoop is erkend door de Erkenningscommissie Interventies als theoretisch goed onderbouwd. Het Nederlands Jeugdinstituut is hoofdlicentiehouder en onderhoudt landelijke en internationale contacten over de ontwikkeling en kwaliteit van het programma.

Vve-programma's: obstakels of houvast?

Er is veel onderzoek gedaan naar de opbrengsten van programma's voor voor- en vroegschoolse educatie (vve): zijn ze wel effectief? Maar ook de stem van het werkveld is van belang in de discussie over het nut van deze programma's. Wat vinden de professionals: vormt het gebruik van programma’s een obstakel of zijn ze juist een houvast?

Lees meer:

Kaleidoscoop en beredeneerd aanbod

In deze nascholing, bestaande uit vier dagdelen, leren pedagogisch medewerkers, peuterleidsters en/of onderbouwleerkrachten om Kaleidoscoop beredeneerd aan te bieden.

Vragen?

Japke Schonewille is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.