Home > Kennis > Projecten > Nationale Jeugdzorg Prijzen

Nationale Jeugdzorg Prijzen

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Logo Nationale JeugdzorgprijzenAlle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Dat is het uitgangspunt van de golf van vernieuwingen (transformatie) die zich momenteel voltrekken in de zorg voor jeugd en waarvoor de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten de katalysator vormt. Wat opvalt is dat deze vernieuwingen zich vaak beperken tot een onderdeel van de keten. Kent u een inspirerend voorbeeld van een vernieuwing die niet op zichzelf staat maar bijdraagt aan een (kosten)effectiever jeugdstelsel en samenhangend lokaal jeugdbeleid (van preventie en opvoedhulp tot en met zorg en behandeling)? Of heeft u een idee voor een vernieuwing en de inbedding daarvan in het lokale aanbod? Dan kunt u dat voorbeeld of idee inzenden om in aanmerking te komen voor een van de Nationale Jeugdzorg Prijzen van 2014.  De winnaars maken kans op een bedrag van 20.000 euro om in het project of plan te investeren.

Achtergrond

Vanaf 2015 is de gespecialiseerde zorg voor jeugd een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit moet bijdragen aan een (kosten-)effectiever stelsel met betere hulp voor jeugdigen en hun opvoeders. Hiervoor is meer nodig dan een overheveling van verantwoordelijkheden. De hele zorg voor jeugd moet transformeren met als resultaat dat jeugdigen en opvoeders hulp krijgen die zo dichtbij, zo vroeg en zo kort mogelijk is maar indien nodig ook kunnen rekenen op tijdige effectieve specialistische zorg. Het gezin houdt de regie en krijgt met zo min mogelijk hulpverleners te maken. Professionals maken optimaal gebruik van het probleemoplossend vermogen van gezin en sociaal netwerk. Tegen deze achtergrond experimenteren overal in het land gemeenten en instellingen met nieuwe vormen van ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen. Maar, hoe zorgen we ervoor dat al die verschillende initiatieven zich verder ontwikkelen tot één samenhangend en (kosten)effectiever geheel?

Samenhang

De transitie van de jeugdzorg is een kans voor gemeenten om lokaal dan wel regionaal een samenhangend jeugdbeleid te realiseren. Dat veronderstelt dan wel een integrale aanpak van de transformatie van de zorg voor jeugd. Dat wil zeggen dat vernieuwingen ingebed moeten worden in het (regionale/lokale) jeugdbeleid en doordacht op hun consequenties voor de hele jeugdketen. Neem bijvoorbeeld een wijkteam, hoe sluit deze aanpak aan bij de het gedachtengoed van de transformatie en in welke vormen van ondersteuning voorziet zo’n team? Maar ook, hoe verloopt de samenwerking met basisvoorzieningen en lichtere of zwaardere vormen van hulp? Welke vormen van preventie dragen (kosten)effectief bij aan een duurzame verbetering van het stelsel? En hoe is de relatie met het informele netwerk? Vergelijkbare voorbeelden zijn te bedenken vanuit de gespecialiseerde zorg en de jeugdbescherming. Denk aan het ontschotten van jeugdzorg, jeugd-ggz en lvb-zorg of vormen van samenwerking tussen eerstelijn en jeugdbescherming met als doel het gedachtengoed van de transformatie in de praktijk te brengen. Daarover gaan de Nationale Jeugdzorg Prijzen 2014.

Prijzen

De Nationale Jeugdzorg Prijzen bestaan uit een vakprijs en een cliëntenprijs van elk 20.000 euro. Dit jaar beoordelen vakjury en cliëntenjury, elk vanuit eigen perspectief, de inzendingen op hun bijdrage aan de transformatie van de jeugdzorg.

Kent u of bent u betrokken bij een project of initiatief dat de transformatie van de jeugdzorg een impuls zou kunnen geven en tegelijkertijd bijdraagt aan een integraal, samenhangend jeugdbeleid? Of heeft u goed idee dat voldoe aan de beoordelingscriteria? Meld het dan voor 1 mei 2014 aan via het online aanmeldformulier.

De Nationale Jeugdzorg Prijzen worden uitgereikt tijdens het congres Transformeren doe je samen op 16 juni 2014. 

Initiatief

De Nationale Jeugdzorg Prijzen zijn een initiatief van het Jeugd Innovatie Fonds en bestemd voor goed lopende projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor andere instellingen in de jeugdzorg of voor een stimulerend en goed onderbouwd plan om de jeugdzorg verder te verbeteren. De organisatie van de Nationale Jeugdzorg Prijzen is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut.

Eerdere winnaars

Winnaars van de Nationale Jeugdzorg Prijzen waren onder andere School2Care, Buurtzorg Jong, Buurtteams Jeugd en Gezin, Judo in de zorg, methodiek Lima en Hulpmix. Meer over eerdere winnaars.