Logo Nederlands Jeugdinstituut
Home > Kennis > Databanken > Methodieken pedagogische kwaliteit > Overzicht methodieken > Video Interactie Begeleiding in de kinderopvang

Video Interactie Begeleiding in de kinderopvang

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Samenvatting

De opleiding 'Video Interactie Begeleiding' (VIB) in de kinderopvang richt zich op het inzichtelijk maken en verbeteren van de communicatie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers. In een training van tien bijeenkomsten leren deelnemers om, met behulp van video-opnamen, de interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen zichtbaar te maken, en met de medewerkers te analyseren.

Doel

Het doel van de 'Opleiding Video Interactie Begeleiding' (VIB) is pedagogisch medewerkers in de kinderopvang te leren, hoe zij collega's kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van bewustzijn over hun interacties met kinderen, leidend tot meer responsieve reacties op de kinderen.Het doel van VIB zelf is, de kwaliteit van de communicatie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen te verbeteren. Hierbij horen een aantal subdoelstellingen op het gebied van pedagogische interactie.

Doelgroep

De directe doelgroep zijn de pedagogisch medewerkers en de leidinggevenden die de training tot VIB-begeleider in de kinderopvang volgen.De uiteindelijke doelgroep zijn de, door hen te begeleiden, pedagogisch medewerkers (werkend met kinderen van 0-12 jaar).

Aanpak

De opleiding omvat tien bijeenkomsten gericht op interactiemomenten die positief verlopen. De VIB-deelnemers maken filmopnames van interacties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen tijdens reguliere activiteiten (eten, verschonen, kringetje e.d.). Deze opnames worden tijdens de bij-eenkomsten op microniveau geanalyseerd.

Materiaal

Voor deelnemers aan de opleiding is er een trainingsmap 'Opleiding Video Interactie Begeleiding voor kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzaalwerk'.Als instructiemateriaal zijn er ook AIT-videoproducties die het initiatief van kinderen met positieve respons van opvoeders in beeld brengen.

Onderzoek

Onderzoek van Fukkink (2005) laat positieve resultaten zien op de interactievaardigheden van getrainde leidsters. Deze leidsters vertonen in vergelijking met niet getrainde leidsters meer stimulerend opvoedingsgedrag, zijn sensitiever en verbaal stimulerender. Op basis van de micro-analyse, die kenmerkend is voor de VIB aanpak, blijken leidsters kinderen meer aan te kijken, contactinitiatieven vaker verbaal te ontvangen en de beurt vaker door te geven na de training. Alleen de verbale ontvangst beklijft niet. Andere specifieke VIB-maten als toewenden, volgen, non-verbale ontvangst, ik- en jij beurten en overige beurten, laten geen vooruitgang zien.Enkele meta-analyses tonen aan dat video-feedback een effectieve methode is om de interactievaardigheden van professionals in diverse contactberoepen te verbeteren.

Contact

Ontwikkelaar / licentiehouder

AIT
Middenduinerweg 44
2071 ANSantpoort-Noord
ait@ockhetspalier.nl
Telefoon: 023-520 2500


Contact:persoon: Monique Konings
Korein
Postbus 473
5613 LE Eindhoven
Email: m.konings@korein.nl
Telefoon: (040) 294 89 40
www.korein.nl/kenniscentrum
www.aitnl.org

Kwalificatie

De methodiek is goed uitgewerkt overdraagbaar en onderbouwd door een gedegen betoog, dat gebaseerd is op een wetenschappelijke theorie en effectonderzoek.

Werkveld Kinderopvang / peuterspeelzaalwerk

Uitgebreide beschrijving pdf

Foto: Bettina Neumann

Pedagogisch kader kindercentra
Richtlijn voor goede kinderop­vang en buitenschoolse opvang.

Instrumenten en Richtlijnen
Databank met hulpmiddelen voor signalering, screening, diagnostiek en behandeling.

Effectieve sociale interventies
Databank van MOVISIE over methoden om sociale problemen aan te pakken.

Pieter Paul  Bakker Pieter Paul Bakker is project­leider van de databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit.

Stel een vraag