Basic Trustmethode

Delen:

Deel op TwitterDeel op FacebookDeel op LinkedInMail deze pagina

Samenvatting

De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2-5 jaar met gedrags- en/of emotionele problemen en hun opvoeders, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie. In acht sessies wordt - met behulp van Video Home Training (VHT) - gewerkt aan het terugdringen van de problematiek van het kind.

Doel

Het hoofddoel van de Basic Trustmethode is afname van gedrags- en/of emotionele problemen van het kind.
De intermediaire doelen zijn:

 • het kind heeft een veilige gehechtheidsrelatie met de opvoeders, ofwel basisvertrouwen.
 • opvoeders zijn extra sensitief en mind-minded.
 • opvoeders zijn in staat veilig te disciplineren.

Subdoelen voor de opvoeders zijn:

 • De opvoeder heeft inzicht in de achtergrond van het gedrag van het kind en kan reflecteren op het gedrag van het kind.
 • De opvoeder is in staat de communicatievaardigheden, met name het benoemen volgens de gestelde criteria, toe te passen in de thuissituatie of situatie in de groep. Tevens kan de opvoeder de gevoelens van het kind non-verbaal 'spiegelen'.
 • De opvoeder kan bij ongehoorzaam gedrag het kind benoemen en positief voorzeggen en bij gedragsexcessen disciplineringsmethoden toepassen die door het kind niet als afwijzend worden ervaren.

Subdoelen voor het kind zijn:

 • Het kind is in staat zijn omgeving zelfstandig te ontdekken en houdt daarbij contact met de opvoeder.
 • Het kind is in staat de opvoeder als bron van troost en ontspanning te ervaren.
 • Het kind kent zijn of haar gevoelens beter en kan deze beter reguleren (zelfregulatie).
 • Het sociaal functioneren van het kind verbetert.

Doelgroep

De Basic Trustmethode richt zich op kinderen van 2 t/m 5 jaar met gedrags- en/of emotionele problemen volgens de CBCL 1,5-5 jaar (Achen-bach, 2001) en hun opvoeders in gezinnen of in (semi-)residentiële voorzieningen, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen, volgens de ADSI 2-5 jaar (Polderman et al, 2009). In veel gevallen zitten opvoeders en kind eveneens vast in een 'coërcieve cirkel'.De opvoeders vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

De Basic Trustmethode is door Polderman (1998) ontwikkeld op basis van de bestaande Video Home Training (VHT) (Dekker & Biemans, 1994). De hulpverlening bestaat uit gemiddeld acht sessies, waarvan vier video-opnamesessies en vier terugkijksessies, die volgens een vaststaand protocol worden uitgevoerd, met inachtneming van individuele verschillen bij opvoeders en kinderen. De methode omvat specifieke instructies voor opvoeders. Belangrijke onderdelen in de Basic Trustmethode zijn psycho-educatie over de dynamiek achter de symptomen en op gehechtheid gerichte opvoedingsadviezen. Met name specifieke communicatievaardigheden die opvoeders in het contact met het kind hanteren staan centraal. Tevens wordt veel aandacht besteed aan het 'veilig disciplineren' teneinde te bereiken dat opvoeders en kind uit de 'coërcieve cirkel' stappen.

Materiaal

Een methodiekbeschrijving van de Basic Trustmethode is beschikbaar, met als bijlagen diverse protocollen, richtlijnen, artikelen en informatiemateriaal. Centraal in de Basic Trustmethode staat het schema 'Interactievaardigheden voor basisvertrouwen en hechting' (Polderman, 2009) met de 'Toelichting op enkele interactievaardigheden uit de Basic Trustmethode' (Polderman, 2008). Voor hulpverleners is tevens een aantal vragenlijsten (ADSI en Vragenlijst voorgeschiedenis) beschikbaar en een werkdocument voor het schrijven van de interpretatie van de hechtingsproblematiek.

Onderzoek

Een pilotstudy met een experimentele groep (N=5) en een controlegroep (N=5) bij pleegkinderen laat positieve effecten zien op de sensitiviteit van de pleegmoeder en op het gehechtheidsgedrag van het kind. Tevens is er een sterke afname van storend/interfererend gedrag van pleegmoeder. Een veranderingsonderzoek (N=20) laat een afname van gedrags- en/of emotionele problematiek bij het kind zien en tevens positieve effecten op de gehechtheid van het kind, met name op gedesorganiseerde gehechtheid, en een toename van de veiligheid in de moeder-kindrelatie.

Contact

Ontwikkeld door

Nelleke Polderman
Bisschop Callierstraat 34
2014 XH Haarlem
Telefoon: 023 - 54 25 230
Email: info@basictrust.com

Website

www.basictrust.com

Beoordeling

Erkend door

Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie d.d. 14-10-2011

Oordeel

Goed onderbouwd

Onderwerp Hechtingsproblemen
Gedragsproblemen
Angst
Doel Behandeling
Leeftijd 2 - 5 jaar

Uitgebreide beschrijving pdf

Erkend als

 • Effectief volgens sterke aanwijzingen
 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Goed onderbouwd

Dossier Effectiviteit van jeugdinterventies
Wanneer is een interventie effectief? En hoe bewijs je dat?

Wat werkt?
Overzichten van buitenlandse onderzoeksresultaten over werkzame factoren.

Effectieve Jeugdzorg (SEJN)
Instellingen werken samen aan effectievere jeugdhulpverlening.

Angela van Oorschot Angela van Oorschot is contactpersoon voor de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Stel een vraag